Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Kızılay Görevleri

Kızılay Görevleri

Kızılay Görevleri, Kurtuluş savaşı döneminde, toplum desteği ile önemli görevler üstlenen derneğe ismini veren ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Günümüzde Türk Kızılay'ı sosyal hizmetlerden afet yönetimine, gençlik hizmetlerinden kan bağışı ile alakalı hizmetlere ve teşhis tedavi hizmetleri alanında pek çok görevi bir arada yürütmektedir. Gücünü gönüllü üyeler ve toplum bağışlarından alan Kızılay görevleri uluslararası başarılara imza atmaktadır. Kızılay görevleri yerine getirirken, kanunların vermiş olduğu görev ve yetkilere, tüzük ve yönetmeliklere göre hareket eder.

Kızılay görevleri nelerdir?

 • Olağan üstü hallerde ve silahlı çatışmalarda, cephede ve cephe gerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yardımda bulunmak ve sorumluluk alanına giren araç ve gereçleri, ilaç ve sağlık malzemelerini stoklamak, temin etmek ve gerekli yerlerde lojistik destek sistemi kurmak,
 • Savaş ve olağanüstü hallerde delege ve insani yardım ekipleri görevlendirmek,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerde görülen bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele etmek,
 • Savaş esirleri ve göz altında olanların, yakınları ile haberleşmelerine, kayıpların bulunmasına ve bu kişilere ait olan para, eşya ve kıymetli evrakların ulaştırılmasına yardımcı olmak,
 • Savaşta yaralanan kişilerin tedavi ve tahliyesinde gerekenleri yapmak,
 • Tehlike altında bulunan yaşlı ve çocuklara hükümetin belirlemiş olduğu yerlere aktarılma ve taşınma imkânı sağlamak,
 • Hükümet ve Silahlı Kuvvetlerin göstereceği yerlere seyyar ve sabit hastaneler açıp sağlık görevlileri bulundurmak,
 • Kızılhaç Komitesi ve Kızılhaç Dernekleri ile iş birliği içerisinde olmak,
 • Tüm bu faaliyetleri yerine getirebilmek için, ayni ve nakdi olağanüstü ihtiyatlarından, bütçe ve bütçe dışı kaynakların yanı sıra kamudan ve özel sektörden kaynak yaratmak,
 • Kızılay görevleri ulusal ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin insani ilkelerini herkese yaymak ve hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Kızılay hakkında eğitim programları hazırlayıp düzenleyerek, çalışanları, üye ve gönülleri aynı zamanda toplumu bilinçlendirmek,
 • Gönüllü hizmet sistemi kurmak, özellikle gençleri Kızılay faaliyetlerine katılma yönünde teşvik etmek, üye sayısını artırmak
 • Dergi, broşür, bülten, Cd, kaset, gazete, sempozyum, seminer, sergi, fuar düzenleyerek ve basın yayın araçları ile kendi tanıtımını yapmak,
 • Kızılay görevleri arasında kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için gelir getirici tesis ve işletmeler kurarak çalıştırmak da bulunur.
 • Kızılay amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışından yardım toplamak, kurban bağışı kabul etmek, bölgesel yardım kampanyaları açarak ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak dağıtır.
 • Ücretli veya ücretsiz afet yönetimi eğitimleri düzenler ve katılanlara sertifika verir.
 • Maddi durumu iyi olmayan kimsesiz ve başarılı öğrencilere şartları önceden belirlenmek sureti ile burs verir.
 • Toplumun afet dönemlerinde daha az zarar görmesini sağlamak amacı ile ilk yardım eğitimleri vermek, evde hasta ve bakım kursları açarak eğitim vermek,
 • Meydana gelen her türlü afet ve felakette geçici barınma ve beslenme sağlamak, sağlık hizmeti vermek, yardım toplamak gerekli yerlere sevk etmek,
 • Uluslararası afet durumlarında da insani yardım malzemesi ve yardım ekipleri göndermek,
 • Gerekli yerlerde sağlık tesisleri kurmak, ambulans ve defin hizmetleri vermek,
 • Salgın hastalıklar ile alakalı önlem almak ve faaliyette bulunmak,
 • Gönüllü kan verme programları ile halkı bilinçlendirmek ve kan vermeye teşvik etmek Kızılay görevleri arasındadır.
Son Güncelleme : 20.01.2024 09:23:28
Kızılay Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Kızılay Görevleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Kızılay Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024