Padişahın Görevleri

Padişahın Görevleri

Padişahın görevleri, denilince ilk akla gelen devleti yönetmektir. Padişahlık Osmanlı Devlet yönetiminde yer alan bir müessesedir. Padişahlık babadan oğula geçen yönetim sistemin bir parçasıdır. Başlangıçta Bilecik ilinde küçük bir beyli olarak kurulan Osmanlı Beyliğinin başında Osman Bey bulunmaktaydı. Beylikleri yöneten kişiye Bey adı verilirken topraklarını gittikçe genişleten Osmanlı Beyliği bir devlet haline dönüşmüştü. Osmanlı Devletinin başına da tıpkı Beylik döneminde olduğu gibi babadan oğula geçen bu otoriter sisteme devam edilmiştir. Padişah öldüğüne bu görev Osmanlı soyunda bulunan oğullardan bir tanesine verilirdi. Bu durum bir süre sonra taht kavgalarını, bazı entrikaları beraberinde getirmiş ve devletin yıkılması hızlanmıştır. Padişah olarak devletin başına geçecek kişinin ehil olması çok önemli olduğu halde bazen küçük yaşta padişah olmak zorunda kalan şehzadeler bulunmaktadır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Genç Osman bunlardan bazılarıdır. Bu zor görevi yerine getirebilmek için şehzadeler küçük yaşta Lala adı verilen kişiler nezdinde ağır eğitimlere tabi tutularak devlet yönetimine hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu eğitim daha çok saraydan uzak illerde yerine getirilmiştir. Amasya, Edirne gibi iller şehzadelerin yetiştirildiği illerdir. Hatta bu vilayetler günümüzde de şehzadeler şehri olarak anılmaktadır. 

Padişahın görevleri nelerdir?
  • Padişahın en önemli görevi devleti yönetmek idi. Padişah devlet işleriyle ilgili karar alırken kendisine sınırsız bir yetki tanınmıştı. Bu yetkinin sınırları İslami esaslara göre belirlenirdi. 
  • Devlet yönetimi Divan adı verilen yerde görüşülmekteydi. Divan günümüzdeki Meclis'in karşılığıdır. Divanı hümayun savaş, ekonomi, ülke yönetimi gibi en özel işlerin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Divanın başkanlığını bir süre padişah yerine getirmiştir. Divanda aynı zamanda vezir-i azam, vezirler ve başka divan üyeleri de bulunurdu. Padişahın divana başkanlık etme görevi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar devam etmiştir. Bu tarihten sonra ülkenin devletten imparatorluğa taşınması nedeniyle padişahın yükü artmıştır. Bu nedenle padişah divan başkanlığı görevini sadrazama devretmiştir. Padişah divanda karar alırken son söz kendisine ait olsa da tüm divan üyelerini fikrine önem verip dinlerdi.
  • Savaşta ordunun komutanlığı görevi padişahındı. Bu görev bazı durumlarda sadrazama devredilebilirdi.  
  • Padişah devlet yönetiminde söz sahibi olacak büyük devlet adamlarını atardı. 
  • Günümüzde savaşa kara verme yetkisi meclisindir. Ancak o dönemde savaş ve barışa karar verecek olan kişi padişah idi. Padişah bu konuda son sözü söylerdi. 
  • Osmanlı Devleti şeriat ile yönetildiği için din damları da yönetimde söz sahibiydi. Padişah aldığı kararlarda mutlaka Şeyhülislam adı verilen makamdan fetva alırdı. Şeyhül İslam'ın günümüzdeki karşılığı Diyanet İşleri Başkanıdır. 
  • Ülkede iç huzuru barışı ve güvenli ortamı sağlardı
Son Güncelleme : 29.04.2022 10:56:58
Padişahın Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Padişahın Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Padişahın Görevleri"
Yönetimde söz sahibi olan kişinin padişah olduğunu belirtmişsiniz. Ancak şehülislamlar ne tür durumlarda padişaha karşı geliyorlardı? Yani hangi tür kararlar karşısında tepki veriyorlardı? Bir de padişahlar hangi emirlerini vermeden önce mi yoksa sonra mı padişaha danışmaları gerek? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Padişah ve şehülislam arasındaki ilişkiyi merak ediyorum.
Halim . 30.09.2018 19:55:59
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022