Tbmm Görevleri

Tbmm Görevleri

TBMM görevleri; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında maddeler halinde sayılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 yılında açılmış ve Cumhuriyetin ilanıyla da en demokratik halini almaya başlamıştır. Meclis halkın iradesinin yönetime yansıdığı yerdir. Yarı doğrudan demokrasinin hakim olduğu ülkemizde halk Anayasa da öngörülen sürede bir partiye ait millet vekilini seçmekte ve çoğunluğu alan partiden başlayacak milletvekilliği siyasi partiler arasında dağıtılmaktadır. Seçilen millet vekilleri de kendisini seçen veya seçmeyen herkesin temsilcisi gibi parlamentoda görev almaktadır. Buna göre meclisin en önemli görevlerinden bir tanesi hukuk devletini gereği olan yasaları yapmaktır. Ancak meclisin sadece yasamayla ilgili faaliyetleri yoktur. Meclis aynı zamanda bünyesinde bir çok personel çalıştıran bir kurumdur. Bu personelin sevk ve idaresi için de meclis tıpkı bir idari organ gibi görev ifa etmek zorundadır.

TBMM görevleri nelerdir?
  • Kanun koymak, değiştirmek ya da kaldırmak: Kanun yapmak için milletvekil veya Bakanlar Kurulu'nun harekete geçmesi gerekir. Bakanlar Kurulu tarafından verilenlere kanun tasarısı, bir milletvekili tarafından verilenlere ise kanun teklifi adı verilir. Teklif ve tasarılar Meclis Başkanlığı'na sunulur. İlgili komisyona havale edilir. Daha sonra da Genel Kurul'da oylanır. Kabul edilmeyen kanun tasarı ve teklifi geri gönderilir. Kabul edilmesi halindeyse 15 gün içinde Cumhurbaşkanının onayına sunulur. Onaya sunulduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanır ve yürürlüğe girer. Bazı kanunların kabul edilmesi için anayasa da nitelikli çoğunluk aranmaktadır. Kanunları değiştirmek ve kaldırmak da aynı usule tabidir.
  • Bütçe kanunu ve kesin hesap kanun tasarısını hazırlamak ve görüşmek: Bütçe kanunu diğer kanunlardan farklı özelliklere sahiptir. Bütçe kanunu yıllık olarak yapılır ve Cumhurbaşkanının bütçe kanununu geri gönderme yetkisi bulunmamaktadır. Bu kanun Bakanlar Kurulu tarafından mali yıl başlamadan en az 75 gün önce Meclis'in onayına sunulur. Komisyon tarafından incelenen Bütçe kanun tasarısı Mecliste görüşüldükten sonra mali yıl başlamadan kabul edilir.
  • Milletler arası antlaşmaları uygun bulmak: Uluslararası Antlaşmalar yayınlandığı tarihten itibaren 2 ay içinde Meclisin onayına sunulur. Milletler arası antlaşmalar usulüne uygun yürürlüğe girdiği takdirde kanun hükmünde sayılır. Hatta bu antlaşmaların iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine dahi başvurulamaz. Uluslararası antlaşmaları kabul eden Cumhurbaşkanı olmasına rağmen anlaşmayı bir kanunla uygun bulma yetkisi Meclise aittir.
  • Bakanlar kuruluna bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verme: Bakanlar Kurulu kanunlara aykırı olmamak kaydıyla KHK çıkartabilir. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Meclis tarafından kabul edilen bir yetki kanunuyla verilir. Kabul edilen Kanun hükmünde Kararnameler Resmi Gazete'de ilan edilir ve aynı gün meclisin onayına sunulur. Bu işlemle sadece Anayasa da yer alan Sosyal Hak ve Ödevler ile ilgili düzenleme yapılabilir. Ohal ve Sıkıyönetim dönemlerinde çıkartılan KHK'ler için yetki alınmasına gerek yoktur.
  • Genel ve özel af ilan etme: Meclis nitelikli çoğunluk sağlanması koşuluyla özel ve genel af ilan edebilir. Aranan geçerli oy miktarı meclis üye tam sayısının 3/5' idir. Ancak orman suçları için af yetkisi kullanılamaz.
  • Meclis iç tüzüğü hazırlamak veya değişiklik yapmak: Meclis iç tüzüğü meclisin çalışma usullerini belirleyen anayasal düzenleyici işlemlerdir. İç tüzüğü de tıpkı Kanunlar gibi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir. Fakat kanunlardan farklı olarak tüm ülke de değil sadece Meclis yönetiminde kullanılan bir yasal düzenlemesidir.
Son Güncelleme : 08.04.2021 23:56:40
Tbmm Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tbmm Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tbmm Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022