Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Maliye Bakanlığının Görevleri

Maliye Bakanlığının Görevleri

Maliye Bakanlığının Görevleri; kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmektedir. Maliye Bakanlığı kuruluş tarihi itibariyle en köklü geçmişe sahip olan bakanlıklardan bir tanesidir. Osmanlı Devleti zamanında kurulan bu Bakanlığın eski adı Umur-ı Maliye Nezareti idi. İlk Maliye Bakanı olarak atanan kişi Abdurrahman Nafiz Paşadır. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı yeniden kurulmuştur. Maliye Bakanlığı denilince akla gelen yegâne görev devletin harcamalarını finanse etmek için gerekli olan vergi resim ve diğer gelirleri toplamak ve bunların harcanmasına aracılık etmek gelir. Oysaki Bakanlığın görevi bununla sınırlı değildir. 13/12/1983 tarih ve 178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle Maliye Bakanlığının görevleri tahdidi olarak sayılmıştır. Maliye Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşmaktadır. Maliye Bakanlığının Merkez teşkilatında Genel Müdürlük ve Başkanlık şeklinde teşkilatlanmış Ana Hizmet Birimleri, Denetim Hizmetleri Birimi ve Yardımcı Hizmetler birimi bulunmaktadır. Taşra Teşkilatında ise Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlık, Mal Müdürlüğü ve Vergi Dairesi Müdürlükleri bulunmaktadır. Tüm bu sayılan birimler vasıtasıyla yasaların kendisine verdiği görevleri yerine getiren Maliye Bakanlığı bünyesinde farklı unvanlara sahip binlerce personel çalıştırmaktadır. Özellikle taşra ve merkez birimlerde çalıştırmak üzere Uzman alımına ağırlık vererek onları yeterli donanıma kavuşturmak için hizmet içi eğitime tabi tutmakta olan Maliye Bakanlığının en önemli görevleri aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır.

Maliye Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

  • Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve hazırlanan politikaların uygulanmasını sağlamak: bu görev Gelir Politikası Genel Müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmektedir.
  • Devletin hukuk danışmanlığını yapmak ve muhakemat hizmetleri vermek: Hukuk danışmanlığı görevi ise merkezde bulunan Muhakemat Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı aracılığıyla yerine getirilir.
  • Harcama Politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ile Devlet bütçesinin oluşturulması, uygulanması, uygulamanın takip edilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin işlemleri yerine getirmek: bu görevin temel olarak Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne aittir. Taşra teşkilatı olmayan bu birim Bakanlık bünyesinde memur, maliye uzmanı, daire başkanı ve üst görevlerde bulunan personelle birlikte anılan görevi yerine getirmektedir.
  • Devlet hesaplarını tutmak ve saymanlık görevi yapmak: Özellikle devlet harcamalarının kayıt altına alınıp izlenmesini sağlayan bu görev Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından ifa edilir.
  • Gelir Politikası geliştirmek ve devletin vergi, resim, harç gibi gelirlerini tahsil etmek: Kamu harcamalarını finanse etmeye yarayan en önemli görevi Gelir İdaresi Başkanlığı yerine getirmektedir.
  • Devlete ait taşınmaz malları sevk ve idare etmek: Mili Emlak Genel Müdürlüğü'ne aittir.
  • Maliye Bakanlığının görevlerinden sonuncusu ise gelir ve giderlere yönelik kanun taslaklarını hazırlamak veya hazırlanmasına yardımcı olmaktır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 21:54:23
Maliye Bakanlığının Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Maliye Bakanlığının Görevleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Maliye Bakanlığının Görevleri"
Çalışmış olduğum fabrika işçilerin sigortasını göstermediği gibi kaçak işçi çalıştırıyor. Artık maaşlarımızı zamanında ödemez oldu. Ben ve benim gibi bir çok ailenin ciddi anlamda mağdur olmasına neden olan bu işletmeyi Maliye Bakanlığına nasıl şikayet edebilirim? Ayırca Maliye Bakanlığının Görevleri kaçak işçi çalıştırmaya ceza kesmeyi kapsıyor mu?
Eren . 01.10.2018 20:47:48
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024