Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir

Köy muhtarının görevleri nelerdir, seçim öncesinde adaylığını koyması sonrasında köyde bulunan halkın çoğunluğunun oyunu alan kişinin Muhtar seçilmesi ile göreve başlanır. Köy muhtarı köyde devlet demektir. Devletin temsili esnasında gerekli mecra Muhtardır. Bu sebepten dolayı köy ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması, halka hizmet götürülmesi gibi Köy muhtarının görevleri nelerdir yapacağı işlem gereği halka hizmeti ulaştırma görevi üstlenir.
Köy muhtarının görevleri nelerdir?
 • Köy içerisinde uygulanacak seçim sürecinde gerekli çalışmayı yürütür. Seçmen süreci içerisinde kağıtlarını dağıtılmasını sağlar.
 • Ayrıca Sağlık Merkezi, sağlık ocağı gibi alanların gerekli ihtiyacının karşılanması için çalışma gerçekleştirilir.
 • Köy içerisinde askerlik çağı gelmiş olan gençlerin kemlik çizelgelerinin çıkartılması, askı, ilan işlerinin yapılması görevini üstlenir.
 • Köy sınırları içerisinde Meydan, Sokak, Cadde gibi bölümlerde gerekli levhalarının sık sık kontrol edilmesi ve gerekli eksiklikte takibinin yapılmasını sağlar.
 • Köyde bulunan bulaşıcı veya salgın hastalıkların takibini gerçekleştirerek gerekli tedbirleri alır. Köyde herhangi bir sebepten ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkları olması halinde Hükümeti bilgilendirir. Bu süreç içerisinde bulaşıcı hastalık veya çiçek hastalığının gerekli şekilde aşısının temin edilmesi ile uygulatılması sürecini takip eder
 • Askerlik içerisinde seferberlik olmak üzere bazı durumlarda tebligat yapılmasına katkı sağlar.
 • Köy halkı için gerekli ilmühaber düzenleme işlemini gerçekleştirir. Nüfus işlemleri ile ilgili kaybeden veya yenisini çıkarmak isteyen kişilerin gerekli belgesinin temin edilmesini sağlar.
 • Köy içerisinde bulunan sakat, yaşlı, kimsesiz,yoksul kişilere verilecek olan yeşil kartın teminini sağlar.
 • Köyde ortaya çıkacak doğal afetler sonucu yapılacak yardımın tespit edilmesini destekler. Köyde meydana gelecek sel yangın gibi durumlarda köylüyü toplayarak gerekli koruma ve kurtarma işlemini gerçekleştirir.
 • Mahalle içerisinde yürütülen hizmetlerle ilgili ve yapılan uygulamalarda gerekli görüşlerini bildirir.
 • Köy içerisinde devlet tarafından bildirilen kanunların köy içerisinde duyurulmasını sağlayarak, talimat ve emirlerin uygulanması ve halka uygulatılması görevini üstlenir.
 • Köy Muhtarının görevleri nelerdir görevleri içerisinde köyde düzen ve birliğinin korunması amacıyla asayişin korunmasını destekler.
 • Köy içerisinde ortaya çıkan üfürükçü veya hekim olmayan kişilerin yapmış olduğu uygulamaları devlete bildirir.
 • Köy içerisinden olmayan yabancı kişilerin şüpheli durumlarında veya ecnebi kişilerin köyde yaptığı araştırmaların hükümete bildirilmesi için karakola haber verir.
 • Köy içerisinde ölen veya yeni doğan kişilerin defterini tutar. Ayrıca boşanma nikahlanma gibi durumlarda nüfus dairesine giderek gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • Devlet işleri içerisinde vergi toplama konusunda yol göstererek gerekli şekilde paranın tahsil edilmesine katkı sağlar.
 • Köyde bulunan asker kaçağı gibi durumlarda hükümetin bilgilendirilmesini sağlar.
 • Muhtar görevleri içerisinde köy etrafında görülen Eşkiya gibi örgüt unsurlarının karakola bildirilmesini sağlar. Sınırları içerisinde bulunan köylünün canının, malının ve ırzının korunması konusunda gerekli işlemleri sağlayarak köy korucusu veya gönüllü kişiler toplayarak jandarmaya destek verir.
 • Köy halkı içerisinde mahkemeden gönderilen Celpname veya mahkemeye ile ilgili durumlarda halkın bilgilendirilmesini sağlar.
 • Köy Muhtarının görevleri nelerdir içerisinde gerekli problemlerde ihtiyar meclisi ile görüşülerek gerekli vazifeleri uygular. Köy içerisinde harcanacak olan paranın ihtiyar meclisi ile görüşülmesi sonrasında parayı toplamak ve harcamak hususunda emir verir.
 • Böylece yaşadığı köy içerisinde asayişin sağlanması, halkın huzur ve güvenli ortamda yaşaması için gerekli çalışmaları yürütür.
Son Güncelleme : 25.03.2021 23:35:25
Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022