Şantiye Şefinin Görevleri

Şantiye Şefinin Görevleri

Şantiye şefinin görevleri; inşaat faaliyetleri devam eden bir ortamda müteahhit adına tüm işleri yürüten, tüm personel veya taşeron firmaya ait personelin ulaşım ve idaresini sağlayan, aynı zamanda iş güvenliği tedbirlerinin sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eden ve bundan emin olan, inşa edilen yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projeye uygun olarak inşa edilmesini sağlamaktır.

Müteahhit adına, inşaat işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve tüm projelere uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tüm organizasyonları yapmak, kuralların ve mevzuatın gerekliliğini sağlamak için tüm tedbirleri almak, uygulamak ve çalışanlara uygulatmak şantiye şefinin görevlerinde birinci sırayı almaktadır.

Şantiye şefi, şantiye içerisinde bulunan tüm işlerden sorumlu kişidir. İnşaat mühendisi ve mimarlar şantiye şefi olabilmektedir. Şantiye şefinin görevleri; yapım alanında bulunan müteahhitleri, çalışanları ve mimarları denetlemek vardır. Aynı zamanda tüm idari işleri yürütmektedir. Tüm şantiyelerde şantiye şefi bulundurmak zorunluluğu vardır.

Şantiye şeflerinin yetki sınırları bulunmaktadır. Bu sınırlar nelerdir; şantiye şefi, görevini yaptığı şehrin dışında başka bir ilde görev alamamaktadır. Fakat toplam metre kare ve şehir sınırları aşılmamak üzere aynı anda beş farklı inşaat alanının şantiye şefliğini alabilmektedir. Fakat mimar ve mühendis olan şantiye şefleri 30 bin metre kareyi geçmemesi durumunda iş alabilmektedirler. Fakat inşa edilen yapının tek ruhsata bağlı veya toplu niteliğinde olması durumunda 30 bin metre kareyi geçmeme şartı aranmamaktadır. Bodrum hariç iki kattan yüksek olmayan yapılar, 500 metre kare inşaat alanından daha düşük inşaat alanına sahip yerlerde şantiye şefi bulundurulması zorunlu değildir.

Şantiye şefinin görevlerini maddeler halinde sıralayacak olursak;
  • İnşaatı devamını sağlamak ve çalışanların tüm organizasyonunu yapmak.
  • Tüm kurallara uyarak, mevzuat gerekliliğini yapmak.
  • Yapı denetim defterini tutmak ve sürekli güncel hale getirmek.
  • Yetki sahibi ve belgeli ustalar çalıştırmak.
  • İnşaat alanında iş güvenliği ve sağlığına dair tüm önlemleri almak ve bu önlemleri uygulamak.
  • Yapılan inşaatın ruhsatını ve izin belgesini imzalamak.
  • Bir gün öncesinden inşaatta yapılacak işleri yapı denetim müdürlüğüne bilgi vermek.
  • İşlerin yapılıp yapılmadığından ve denetiminden sorumlu olmak.
Şantiye şefinin görevleri; şantiye şefi olan mühendis ve mimar, inşaat işine başlamadan önce bir sözleşme imzalamaktadır. Bu imza atılan sözleşme şantiye şefi hizmet sözleşmesidir. Bu sözleşmeyi imzaladıktan sonraki tarihten itibaren şantiye şefi olarak yapı işinde göreve başlayabilmektedir.

Şantiye şefinin görevlerini sona erdirmek istemesi durumunda istifa metnini noterde düzenlemesi gerekmektedir. Başka bir örneğini yapı müteahhitine vermesi gerekir. Müteahhit bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra diğer iki örneğini idare ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne vermesi gerekmektedir. Daha sonra müteahhit, şantiye şefinin inşaat alanı ile ilişiğinin kesilmesi durumunda üç iş günü içerisinde yapı denetime mutlaka bilgi vermesi gerekir.
Son Güncelleme : 17.02.2021 14:20:13
Şantiye Şefinin Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Şantiye Şefinin Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Şantiye Şefinin Görevleri"
Piyasada asını çok duyuyorum işin ne sorusuna şantiye Şefi olarak cevap veriliyor? Şantiye alanında farklı farklı firmalar, mühendisler çalışıyor. Şantiye Şefinin görevi nedir? Bitin çalışanlar alt yükleniciler hepsi şantiye şefine bağlı mı çalışır?
Oruç . 03.10.2018 18:14:40
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022