Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri

Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri, Müslümanların yani islam dinine mensup olan bireylerin dini inancına göre, melekler; özel olarak yaratılmış nurani varlıklardır. Müslümanlar meleklerin onları koruduğuna, her an yanında olduklarına inanır ve meleklerin varlığına iman ederler. Meleklere iman konusu islamiyet dininde 6 imanın şartından (Allah'ın birliğine inanmak, Meleklere inanmak, Kitaplara inanmak, Peygamberlere inanmak, Ahiret hayatına inanmak, Kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek) birisidir. Allah (cc) melekleri insanlar gibi değil daha farklı niteliklere sahip olarak yaratmış ve her birine özel görevler vermiştir.

Melekler duyu organı ile algılanamayan, gayb alemine ait olan varlıklardır. Bu yüzden Müslümanlar melekler hakkında bilgi sahibi olmak için Kuran-ı Kerime ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadisleri aracılığı ile bilgi sahibi olurlar. Kuranı-ı Kerimde yer alan Bakara suresinde; ''Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de iman etti. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.'' der. Bu ayetler meleklere imanın önemli olduğu anlaşılır ve bu nedenle meleklere inanmayan kişiler tam anlamı ile iman etmiş sayılmazlar.

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Özellikleri
 • Melekler gözle görünmezler.
 • Meleklerde erkek ve dişi olarak cinsiyet kavramı yoktur. Cinsiyet kavramı yoktur.
 • Nurani olan varlıklardır.
 • Günah işlemezler.
 • Hem gece heme gündüz Allah'a ibadet ederler.
 • Allah'ın her yasak dediğinden uzak dururlar.
 • Melekler insanlardan önce yaratılan varlıklardır.
 • Öfke, kin, haset gibi duygulardan uzaktırlar.
 • Yemek yemezler, içmezler.
 • Uyumazlar.
 • Melekler hasta olmaz, yorulmazlar.
 • Melekler Allah'ın dilediği kadar ömür sürerler.
 • Evlilik yoktur.
 • Meleklerin hızlı son derece fazladır.
 • Melekler kuvvetli ve mükemmel olan varlıklardır.
 • Melekler farklı şekillere girebilirler. Örnek olarak Cebrail (as), Hz. Meryem'in kılığına girmiştir.
Meleklerin Görevleri

Melekler farklı farklı görevlerlenitelendirilmiştir. Her bir meleğin kendine has bazı görevleri vardır. Melekler ve görevleri;

Kiramen Katibin Melekleri; İnsanlarda sağ ve sol tarafta yer alırlar. Sağda bulunan melek iyilik ve sevapları, solda bulunan melek kötülük ve günahları kayıt altına alır.

Münker ve Nekir Melekleri; Ölümden sonra kabirde insanlara sorular soran, sorgu melekleridir.

Rıdvan Meleği; Cennette bulunan meleklerin başkanıdır.

Malik Meleği; Cehennemde bulunan meleklerin başkanıdır.

Hamele-i Arş Melekleri; Arşı taşımakla görevli olan meleklerdir.

Cebrail; Dört büyük meleklerdendir. Allah (cc) tarafından peygamberlere vahiy getirmek ile görevlidir.

İsrafil; Kıyamet kopacağı zaman sura üfleneceği söylenen melektir.

Azrail; Ölüm meleği olarak bilinir ve dört büyük meleklerdendir.

Mikail; Dört büyük melekler arasında yer alır. Doğa olaylarına, insan ve hayvanlara, bitkilere rızka ve yağmura nezaret eder.
Son Güncelleme : 10.01.2021 08:42:57
Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri"
Hayırlı günler. Çocukluğumuzdan beri çeşitli melek isimleri duymaktayız. Bu yüzden hangi meleğin ne tür özelliği var ve nasıl görevleri var gibi soru işaretleri aklımızda birikmişti. Özellikle 4 büyük meleğin özelliklerini ve görevlerini çok merak ediyorum. Bu dört büyük meleğin isimleri nelerdir? Tam olarak nasıl bir görev icra ederler?
Melikserver . 28.10.2018 21:09:15
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022