Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Adalet Bakanlığının Görevleri

Adalet Bakanlığının Görevleri

Adalet Bakanlığının Görevleri; tahdidi olarak sayılmıştır. Adalet Bakanlığı; yürütme erkinin bir parçası olup, kendisine çok önemli görevler verilmiştir. Bakanlıklar ancak kanunla kurulur ve kaldırılır. Bir kanunla kurulan Adalet Bakanlığının icra edeceği görevler 1984 yılında çıkartılan bir Kanunla belirlenmiştir. Adalet Bakanlığı'nın görevlerinin ana hatlarıyla sayıldığı bu Kanunun adı Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundur. Bakanlığın görevleri söz konusu Kanunun 2. Maddesinde ayrıntılı olarak maddeler halinde sıralanmıştır. Adalet Bakanlığı bu görevleri tıpkı diğer bakanlıklar gibi bazı birimleri aracılığıyla yerine getirmektedir. Adalet Bakanlığı Genel Müdürlük olarak teşkilatlanmış ve her genel müdürlüğün altında da Daire Başkanlıkları bulunmaktadır. Buna göre Adalet Bakanlığı bünyesinde 8 adet Genel Müdürlük ve pek çok Daire başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca Adalet Bakanlığına bağlı birçok bağlı ve ilgili kuruluş da bulunmaktadır. Bu birimlerin her biri kanunla kendisine tanınan görevleri yerine getirmektedir. Bu görevler aşağıda sıralanmaktadır.

Adalet Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

 • Kanun ile kurulmasına karar verilmiş olan mahkemeleri açmak, teşkilatlarını kurmak, icra iflas daireleri ve ceza infaz ve ıslah kurumları gibi her dereceden ve türden adalet kurumlarının planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimlerini yerine getirmek veya geliştirmek,
 • Daha önce kurulmuş olan bir mahkemenin kaldırılması ya da yargı çevresini değiştirilmesi için Hakimler ve Savılar Üst Kuruluna teklif sunmak,
 • Kamu davasının açılmasıyla ilgili olarak kanunun Bakanlığa verdiği yetkinin kullanılmasıyla ilgili çalışma ve işlemler yapmak,
 • Noterlik ve Avukatlık Kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak gerekli görevleri yerine getirmek,
 • Adli sicil tutulmasıyla ilgili gerekli olan işlemleri yapmak,
 • Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicil Tüzüğünün Adalet Bakanlığına verdiği görevleri yerine getirmek,
 • Adalet hizmetlerini ilgilendiren konularda gerek görülen araştırmaları yerine getirmek ve hukuki düzenlemeler yapmak, görüş vermek,
 • İlgili kanun hükümlerine göre cezanın infazı ve ıslah işlemlerini yerine getirmek,
 • İcra ve İflas Daireleri vasıtasıyla icra ve iflas işlemlerini yapmak,
 • Diğer bakanlıklar tarafından hazırlanan kanun veya kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa iletilmeden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapma yöntemlerine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını incelemek,
 • Kanunlarla verilen başka görevleri yerine getirmek,
Adalet Bakanlığı Kanunla kendisine verilen bu görevlerinin nasıl ve ne şekilde yerine getirileceğinin ayrıntılarını Yönetmelikle düzenleme yetkisine sahiptir. Adalet Bakanlığının Görevlerinin ayrıntısı görevle ilgili çıkartılan Yönetmeliklerde daha geniş olarak düzenlenmiştir. Yönetmeliklerde bu görevlerin kimler eliyle gerçekleştirileceği, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimlerin ne şekilde oluşturulacağı, görevlerinin neler olduğu ayrıntılı olarak ilgili Yönetmeliklerde tek tek sayılmaktadır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 22:47:47
Adalet Bakanlığının Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Adalet Bakanlığının Görevleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Adalet Bakanlığının Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024