Tüketici Mahkemesi Görev

Tüketici Mahkemesi Görev

Tüketici Mahkemesi Görev, Kredi kartından yada nakit olarak her gün küçük tutarlarda alışveriş yaparak bir sözleşmeye taraf oluyoruz. 6502 sayılı kanun uyarınca tutarı 3000 TL'ye kadar olan tüketici işlemlerinden doğan davaların çözüm yeri, tüketici mahkemesi görev tanımına girer. Bu duruma tahkim yolu ile uyuşmazlıkların çözülmesi de denilmektedir. Tüketici mahkemesi görev yeri, illerde ticaret il müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlıklardır. Satıcı ve tüketici arasındaki uyuşmazlıkları çözümü için en basit ve en ekonomik yol tüketici mahkemeleridir.

Tüketici mahkemesi görev tanımı nedir, neleri kapsar?

6502 sayılı kanuna istinaden, kanun maddesinin değeri 3000 tl altındaki uyuşmazlık kelimesi ile başlaması ve mal ve hizmet değeri ifadesi yer almadı için bu durum tüketicinin lehine olan geniş bir yelpazeyi içerisine almaktadır. Tüketici mahkemesi görev tanımı gereği bu tutarın altında olan pek çok uyuşmazlığa çözüm bulabilecek bir mahkeme statüsündedir.

Tüketici mahkemesi görev tanımı itibari ile, tüketici mahkemesi genel mahkemeler ile ilişki içerisindedir. Tüketici mahkemesi görev tanımı içerisindeki tutar ve başvuru sınırı, her yıl tüketici fiyat endeksine göre yeniden düzenlenmekte ve uygulamalar bu tutar üzerinde yapılmaktadır. Tüketici mahkemesi görev alanına giren konular, tüketici korunması hakkındaki kanun ile açık olarak belirtilmiştir. Tüketicinin korunmasına ilişkin olarak ortaya çıkacak, her türlü ihtilaf tüketici mahkemesi görev kapsamında değerlendirilir.

Tüketicinin korunabilmesi için ortada bir sözleşme olması esastır. Bu sözleşmeye istinaden çıkan ihtilaflara tüketici mahkemesi bakar. Tüketici sözleşmelerinden doğan fakat, tüketicinin korunması kanununda düzenlenmeyen uyuşmazlıklar genel mahkemeler tarafından çözümlenir.

Bazı uyuşmazlık ve ihtilaflarda, tüketici mahkemesi görev alanını saptamak oldukça zor olabilmektedir. Eser ve vekalet sözleşmeleri tutar 3000 TL altında olsa bile borçlar kanununa göre çözüme kavuşturulur. Aynı şekilde idari para cezaları tüketici mahkemesi görev tanımına dahil değildir.

Birde tüketicinin korunması kanununda düzenlenmemiş olmasına rağmen bazı özel kanun uyuşmazlıkları da tüketici mahkemesi görev kapsamına girer.

Tüketici mahkemelerinin görev tanımı incelenirken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta açılacak karşılıklı davalarda (satıcı, tüketici) görevli mahkemenin satıcının olduğu yer mi yoksa alıcının olduğu yer mi şeklindeki tespitidir. Böyle durumlarda karşılıklı dava söz konusu olması sebebi ile tüketici mahkemesinde bağımsız bir dava açılması gerekir.

Bir uyuşmazlık yada ihtilaf, ticari dava özelliği taşıyorsa tüketici mahkemesi görev tanımına girmez. Sigorta sözleşmeleri, kooperatiflerde ortaya çıkan ihtilaflara da tüketici mahkemesi bakmaz. Senetli taksit ödemeleri, senet kıymetli evrak olmasına rağmen belirtilen tutara kadar tüketici mahkemesi görev tanımına girer.

Tatil amaçlı sözleşme yapılan taşınmazlar, konut edinme amaçlı finansal kira sözleşmeleri, tüketici mahkemesi görev tanımında yer alır.

Son Güncelleme : 06.04.2021 19:04:17
Tüketici Mahkemesi Görev ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tüketici Mahkemesi Görev Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tüketici Mahkemesi Görev"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022