Görev Tanımları

Görev Tanımları

Görev tanımları, İşlerin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli olan makamlar, personeli hakkında denetim yetkisini verir. Bu yetki sınırsız olmayıp ifa edilecek göreve tabidir. Yani görevli olmadan yetki kullanılamaz, yetki ise kanun hükmü veya kanunun yetkilendirdiği yüksek idari kişiler tarafından verilebilir. Görev tanımları beraberinde uzmanlaşmayı ve disiplini getirir. İş ve özel hayatta başarı bu iki unsurun en iyi şekilde uygulanması ile sağlanabilir.

Görev tanımları her iş kolunda kullanılabilir. İş kolunun özelliğine göre bazen bir sözcü, bazende bir genel müdür, görev tanımında kendisine yer edinir. Görev tanımı yaparken, yapılacak görevin adı tanımın içinde geçer. Örneğin insan yönetim sistemlerinden bahsederken insan kaynakları tanımı yerine; insanı kaynak olarak görmeyen bir çok tanım çalışan personeli açıklamaya yetersiz kalabilir.

Görev tanımları neden kullanılır?
  • Çalıştığı şirket veya firma hakkında yetki kullanmasına olanak sağlar.
  • Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi ve oryantasyon eğitimine, izin verilmesine ve emeklilik işlemlerinin takibine kadar işlemleri takip etmek.
  • Müracaatçı, müşteri gibi kişilerin şirket yada firma hakkında geri dönüş bildirimlerini değerlendirmek ve bununla ilgili raporlar hazırlamak.
Genel görev tanımları nelerdir?

Genel Müdür: Her işletmenin bir genel müdürü vardır. Bürokrat nitelikli bu kişiler işletmelerin veya sorumlu oldukları kurum veya kuruluşun kısa orta uzun vadeli hedeflerini ve üretim kalite politikasını belirler. Sorumlu olduğu kuruluşun mali kaynakları hakkında raporlar hazırlar, bunları yönetim kuruluna sunarlar. Görev tanımında genel müdür yönetimin hemen altında yer alır. Üretim kalitesinin artırılması için çalışanların yapması gereken iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapar, bu bağlamda hizmet içi eğitim için gerekli planlamayı yapar. Özel sektörde genel müdürler çalışma alanını ilgilendiren dört yıllık en az bir üniversite, bir yabancı dil bilmesi gerekir.

Bölge satış temsilcisi: Sorumlu olduğu bayiliklerin elektronik güvenlik ihtiyaçları başta olmak üzere bilişim ve iletişim kanallarının açık tutulması için gereken çalışmaları yapar. Sorunlu müşteriler için çözüm üretir. Bu işlemleri yaparken firmanın stok durumu göz önünde bulundurulur, mevcut duruma göre yeni sparişler verilebilir. Bölge satış temsilcisinin bir başka görevi isi bölgeler arası stok durumunu kontrol ederek, eşyaların eksilen mağazalara gönderilmesi sağlanır.

İnsan kaynakları müdürü: Firmanın belirlediği hedeflere hangi çalışan ile gidilebileceğine karar verir, personel sicil defterini tutar, personelin, mazeret, haftalık ve yıllık izinlerin takibini yapmak, personelin eğitim faaliyetlerine katılımlarını sağlamak, personelin özel günlerinde firmanın varlığını hissettirmek, personelin işe giriş ve işten çıkış işlemlerini yapmak, insanın gerçekten kaynak olduğu algısını çalışanlara aşılamak, çalışanın rutin sağlık kontrollerini yaptırmak ve personel memnuniyet anketleri düzenlemek, çıkan sonuca göre önlemler alınmasını sağlamak.

Muhasebe sorumlusu: Görev tanımı yaparken işletmenin parasal konularının tümüne bakan muhasebe sorumluları, işletmede sıcak parayı elinde tutan tek çalışandır. Muhasebe biriminin yapacağı hatalar işletmeyi büyük zararlara sokabileceğinden son derecek dikkatlice hesaplamalar yapılması gerekir.


Son Güncelleme : 08.01.2021 14:34:24
Görev Tanımları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Görev Tanımları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Görev Tanımları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022