Teog Sınav Görevi

Teog Sınav Görevi

Teog sınavı görevi, ülkemizde orta öğretime geçiş sınavı olarak bilinen TEOG, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. Teog sınavının açılımı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi olup, Milli Eğitim Bakanlığının yurdumuz genelinde yapmış olduğu bir ortak sınavdır. İki aşamalı olarak uygulanan teog sınavı 1.dönem ve 2.dönem olmak üzere 6 ayrı dersten oluşmaktadır. Birinci sınavlar Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için, ikinci sınavlar ise Matematik, Fen ve Teknoloji, Türkçe ve İngilizce dersi için ortak olarak sınav yapılmaktadır. İki gün içerisinde gerçekleşen teog sınavı için öğrencilere her ders için ayrılan süre 40 dakika olmaktadır. 20 adet çoktan seçmeli sorularla oluşmakta olup, belli başlı teog sınavı görevi bulunmaktadır. Teog sınavı görevi genlikle öğretmenlere verilmekte olup, Bakanlıkça hazırlanan sınav kılavuzlarında görevleri bildirilmiştir.

Teog Sınavı Görevi
 • Teog sınavı görevi ilk olarak öğrencilerin orta öğretim okuluna geçmeleri için sunulan bir çeşit sınavdır.
 • Diğer sınav sistemlerinde olduğu gibi 3 yanlış 1 doğruyu götürmemektedir. Öğrenciler her yapmış olduğu doğru seçenekten 5'er puan alarak, toplam notu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sisteme girilmektedir.
 • 1.teog sınavı ve 2. teog sınavından alınan notların ağırlık ortalamasının %70'i, okul başarısının ise %30'u alınmaktadır. Bu notların ortalamaları ile öğrencinin yerleştirme puanı ortaya çıkmaktadır.
Öğretmenlerin Teog Sınavı Görevi
 • Görevli öğretmenler teog sınavı başlamadan yaklaşık bir saat öncesinde bulundukları okullara gelmeli ve teog sınavı için yapılacak olan toplantıya katılmalıdırlar.
 • Salon başkanı ve gözetmenlerince sınav komisyonunun gerçekleşeceği toplantıda, kura sonucu ile görevi olduğu sınıf belirlenerek, sınav solanlarına gideceklerdir.
 • Sınav salonlarına öğrencilerin sorunsuz bir şekilde sınava kadar oturmalarını sağlamalıdır. Mola dakikalarından sonra öğrencileri tekrar sınava hazır bir şekilde bulundurmalıdır.
 • Öğretmenlerin teog sınavı görevinden biri de her sınavın kaçta başlayıp, kaçta sona ereceğini tahtaya yazmasıdır.
 • Sınav poşetlerini öğrencilerin yanlarında belirtilen yerlerden açmalıdır. Bunun sebebi de o poşetlerin tekrar kullanılacak olmasıdır. Sınav poşetleri değişik yerlerden tekrar yapıştırılacak bir biçimde yapıldığından, öğretmenin özenle açıp kapatması gerekir.
 • Cevap optik formlarını öğrencilere dağıtarak, öğrencilerin kontrol etmesi sağlanmalıdır.
 • Görevli öğretmenlerin sınav için istenilen bölümleri doldurup, imza atılması gereken yerleri sınav başlamadan önce doldurmalıdır.
 • Soru kitapçıklarını öğrencilerin gözü önünde karıştırarak, hızlı bir şekilde sınav başlamadan 3-5 dakika önce öğrencilere dağıtmalıdır. Öğrencilere dağıtılan optik ve sınav kitapçığı öğrenciler tarafından doldurularak, üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmelidir.
Son Güncelleme : 29.01.2021 02:10:19
Teog Sınav Görevi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Teog Sınav Görevi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Teog Sınav Görevi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022