Sitoplazmanın Görevleri

Sitoplazmanın Görevleri

Sitoplazmanın görevleri, hücre zarı ve çekirdek arasındadır. Sitoplazma görevleri ve faaliyetleri bozulduğu zaman hücre ölür.
Sitoplazmanın tanımını yapacak olursak; hücrede çekirdek ve hücre zarı arasında yumurta akı kıvamındaki renksiz bir sıvı ile dolu akışkandır. Sitoplazmada %90 oranında su bulunur. Geriye kalan %10'lık kısımda ise yağ, protein, madensel tuzlar, karbonhidrat, vitamin, salgı, glikoz, enzim ve organeller bulunur. Hücreye ait bütün hayati faaliyetler burada gerçekleşir.

Sitoplazmanın Özellikleri
 • Yarı saydam özelliktedir.
 • Suda çözünme özelliği yoktur.
 • Canlı bir yapıya sahiptir.
 • Renksizdir.
 • Hücre zarından geçememektedir.
Sitoplazmanın Görevleri

Sitoplazma görev olarak hücredeki solunum, dolaşım, beslenme, üreme, sindirim, boşaltım gibi hayati faaliyetlerin gerçekleşmesini üstlenir ve bu faaliyetlerin hepsi burada gerçekleşir. Sitoplazmadaki bu yaşamsal faaliyetleri gerçekleştiren yapılara organel ismi verilir. Bir diğer adı organcıktır. Bu organcıkların hepsinin farklı farklı görevleri vardır.
Sitoplazmadaki organeller; ribozom, lizozom, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, plastitler, sentrozom, koful.

Ribozom:
 • Ana görevi protein ve enzim sentezlemektir.
 • Protein sentezi esnasında polizomları oluştururlar.
 • Ribozom bütün hücrelerdeki en küçük organeldir.
 • Çekirdekçikte üretilir.
 • İki birimden oluşur ve zarsızdır. Alt birim RNA, üst birim proteindir.
 • Kloroplast sıvısında, sitoplazmada, mitokondride, çekirdek zarı üzerinde ve granüllü ER'de bulunur.
 • Ribozomlar her canlıda farklı yapıya sahiptir.
 • Ribozom bir hücrenin canlılığını sürdürebilmesi için kesinlikle gerekli bir yapıdır.
 • Ribozom enzim salgılayan bez hücrelerinde daha fazladır.
Lizozom
 • Lizozom büyük moleküllü besinleri parçalamada görevlidir.
 • Lizozomun parçalanması durumunda kendi kendisini sindirmesine otoliz denir.
 • Lizozomun meydana gelmesinde ER, golgi ve ribozom etkilidir.
 • En fazla fagositoz ve pinositoz yapan hücrelerde bulunur.
Mitokondri
 • Mitokondri, oksijenli solunum yapma özelliği sayesinde enerji üretilen ve depolanan yerdir.
 • İç ve dış zar olarak çift zarlıdır. İç zarı kıvrımlı yapıya sahiptir.
 • Enerji ihtiyacı diğerlerine göre daha fazla olan hücrelerde daha fazla bulunur; karaciğer, sinir, kas.
 • Memelilerin alyuvarlarında ve prokaryotlarda bulunmazlar.
Endoplazmik retikulum
 • Hücre zarı ve çekirdek zarı arasında uzanan zarlı kanallar sistemine denir.
 • Çekirdekli hücrelerin hepsinde bulunur. Memelilerin alyuvarları buna dahil değildir.
 • Hücreleri bölümlere ayırır.
 • Maddeleri hücre içine ve hücre dışına taşır.
 • Kalsiyum ve protein gibi maddeleri depolar.
Golgi aygıtı
 • Salgı maddelerinden sorumludur. Yapılma, paketlenme ve salgılanması golgi aygıtının sorumluluğundadır.
 • Hücre zarı yapımında yer alır.
 • Çekirdeğe yakındır.
 • Lizozomu oluşturmada görevlidir.
 • Selüloz içeren madde salgılar.
 • Memelilerin alyuvarları haricindeki bütün çekirdek içeren hücrelerde bulunur.
Plastitler
 • Bir renk maddesidir.
 • Sadece bitki hücrelerinde bulunmaktadır
Sentrozom
 • Dik duran dokuz çift tüpten meydana gelir.
 • Kirpik, sil, kamçı gibi hücre topluluklarını oluştururlar.
 • Sentroil denilen birimlerden meydana gelir.
Koful
 • Endoplazmik retikulum, lizozom, golgi aygıtı ve hücre zarından oluşur.
 • Hücre içinde ph ve osmatik basıncı ayarlamada görevlidir.
 • Hücreye direnç ve diklik deseği verir.
 • Kofulun büyüklüğü ve miktarı fazla olursa metabolizmada yavaşlık olur.
Sitoplazmanın görevleri yukarıdaki bu organellere yataklık etmek, biyokimyasal reaksiyonlar için zemin hazırlamak ve rotasyon, sirkülasyon gibi yöntemlerle organellere hareket ortamı sağlamak olarak özetlenebilir.
Son Güncelleme : 30.03.2021 19:56:59
Sitoplazmanın Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sitoplazmanın Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sitoplazmanın Görevleri"
Güzel olmuş 😃👍🏻👍🏻
Ğÿ˜˜ğÿ˜˜ . 23.10.2018 15:11:28
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022