Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Devletin Temel Görevleri

Devletin Temel Görevleri

Devletin Temel Görevleri: Belirli bir toprağa sahip olan, kanunlara göre bir hükümet idaresi oluşturan, bağımsız topluluklara devlet denir. Millet için devletin adaletli ve düzenli işleyişi çok önemlidir. Gelişmiş toplumlarda kişilere anayasa ve yasalarca düzenlenmiş korunan haklar tanınmıştır. Dış güçlere karşı halkın menfaatlerini korumak, devlet sınırları içinde ise halkın refahını, huzurunu, mutluluğunu devam ettirmek, can güvenliğini sağlamak devletin temel görevlerindendir. Milletinin bağımsızlığını korumak, devletin bütünlüğünü sağlamak, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruma devletin temel görevleri arasındadır. Sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak devletin temel ilkesi olmalıdır.

Devletin Temel Görevleri Nelerdir?


Vatandaşın hakkını korumak ve kollamak devletin vazifesidir. Demokratik, laik ve sosyal devlet, kişi dokunulmazlığını, ailenin korunmasını, şiddetin önlenmesini, eğitim hakkı ve özel hayatın gizliliği gibi birçok hakları tanımakla sorumludur. Vatandaşına karşı görev ve sorumluluğunu yerine getirmek zorundadır. Şimdi devletin görevlerini ana hatlar halinde açıklayalım;

İnsan Haklarına Saygılı; İnsan haklarına saygılı devlet, insanları anayasa ve yasalarla koruyan devlettir. Devlet, insan haklarını genişletmek, onlara özgürlük alanları yaratmak ve bu konularla ilgili yasal düzenlemeler yapmakla sorumludur. İnsan haklarının çiğnenmemesi, başkaları tarafından kötüye kullanılması, ancak devletin temel görevlerini yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Hakkı çiğnenen her vatandaş devlete başvurmak zorundadır. Avukat tutma parası olmayan vatandaşa, devletin avukat tutması, insan haklarına verdiği önemi gösterir.

Eşitlikçi; İnsan haklarının en önemli ilkelerinden olan eşitlik ilkesi, bütün insanların doğuştan eşit oldukları fikridir. Devlet vatandaşların hak, hukuk, her türlü çıkar ve özgürlüğünü eşit görerek, ayrım yapmadan koruma ve güven altına almak, devletin temel görevidir. Devlet, halkı dil, din, ırk, mezhep, inanç, ruhsal, bedensel, zengin, fakir gibi farklılıklar her ne olursa olsun ayıramaz ve ayrım yapamaz. Çünkü herkes kanun önünde eşit durumdadır. Devlet vatandaşlarına eşit davranmak zorundadır.

Demokratik; Türkiye Cumhuriyeti demokrat bir devlettir ve en temel özelliği budur. Bir devletin demokratik olması, halkının daha özgür ve haklarının güvence altında olduğunu gösterir. Vatandaşın hak ve özgürlüğü ancak demokrasiyle sağlanır.

Laik; Laiklik din ve devlet işlerinin birbirine karışmaması anlamına gelmektedir. Devlet inanç ve vicdan hürriyeti sağlamakla yükümlüdür. Laik devlette, her vatandaş din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapılmadan inandığı dine uygun ibadetini yapmakta özgürdür.

Sosyal Devlet; Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının sosyal durumunu, refahını, rahatlığını ve insanca yaşama kalitesini yükseltmeyi sağlamakla kendini görevli sayan sosyal devlettir. Her yurttaş toplumsal ve maddi açıdan insanca yaşama hakkına sahiptir. Devletin temel görevi, vatandaşlarının en az orta derecede bir yaşam sürmeleri için şartlar oluşturmakla yükümlüdür.

Hukuk Devleti; Hukuk insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, geliştiren, birbirinin hakkına saygılı olmayı zorunlu kılan ve eşitlik, özgürlük, güvenlik içinde vatandaşın varlığını korumayı sağlayan kurallar bütünüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özelliklerinden biri hukuk devleti olmasıdır. Devlet olmadan hukukun hiçbir geçerliliği yoktur. Devlet, hayatımızın düzenleyicisi, kanun, hak, tüzük ve yönetmelik gibi düzenlemeleri yapmakla sorumludur. Hukuk devletinde mahkemeler bağımsız olduğundan, yasalar uyarınca vatandaşlar devletten şikâyetçi olma hakkına sahiptir. Adalet ancak bağımsız ve yansız hukuk aracılığıyla gerçekleşir. Adaletin tam hakkaniyetle sağlanması devletin temek görevleri arasında yer almaktadır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 14:10:21
Devletin Temel Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Devletin Temel Görevleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Devletin Temel Görevleri"
Merhaba. Ben devleti toprak bütünlüğüne sahip olan belirli kanun ve nizamlarla yönetilen bir toprak parçası olarak görmekteyim. Ama benim merak ettiğim konulardan birisi de devletin temel görevlerinin ne olduğudur. Devletin vatandaşlarına karşı tutumu ve davranışları nelerdir? Bu soruları cevaplarsanız çok sevinirim?
Oray . 05.11.2018 09:32:49
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024