Devletin Temel Görevleri Nelerdir?
12 Temmuz 2024

Devletin Temel Görevleri Nelerdir?

Devletin Temel Görevleri

Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kuran, kanunlarla düzenlenmiş bir yönetim yapısına sahip olan ve bağımsız toplulukları ifade eder. Devletin adaletli ve düzenli işleyişi, milletin refahı ve huzuru için büyük önem taşır. Gelişmiş toplumlarda bireylere anayasa ve yasalar tarafından tanınmış ve korunan haklar sağlanmıştır. Devletin temel görevleri arasında, dış güçlere karşı halkın menfaatlerini korumak ve devlet sınırları içinde halkın refahını, huzurunu ve mutluluğunu sürdürebilmek yer alır. Ayrıca, can güvenliğini sağlamak, milletin bağımsızlığını ve devletin bütünlüğünü korumak, cumhuriyeti ve demokrasiyi muhafaza etmek de devletin asli görevlerindendir. Sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları oluşturmak devletin temel ilkesi olmalıdır.


Vatandaşın haklarını korumak ve kollamak devletin asli vazifesidir. Demokratik, laik ve sosyal devlet, bireyin dokunulmazlığını, ailenin korunmasını, şiddetin önlenmesini, eğitim hakkını ve özel hayatın gizliliği gibi birçok hakkı tanımakla sorumludur. Devlet, vatandaşına karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. Şimdi devletin görevlerini ana hatları ile açıklayalım:

İnsan Haklarına Saygılı

İnsan haklarına saygılı bir devlet, bireyleri anayasa ve yasalarla koruyan devlettir. Devlet, insan haklarını genişletmek, özgürlük alanları yaratmak ve bu konularla ilgili yasal düzenlemeler yapmakla yükümlüdür. İnsan haklarının çiğnenmemesi ve başkaları tarafından kötüye kullanılmaması, ancak devletin temel görevlerini eksiksiz yerine getirmesiyle mümkün olur. Hakkı çiğnenen her vatandaş devlete başvurabilmelidir. Avukat tutma parası olmayan vatandaşlara devletin avukat sağlaması, insan haklarına verdiği önemi gösterir.

Eşitlikçi

İnsan haklarının en önemli ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesi, tüm insanların doğuştan eşit oldukları fikrine dayanır. Devlet, vatandaşlarının haklarını, hukukunu, çıkarlarını ve özgürlüklerini eşit görerek, ayrım yapmadan koruma ve güvence altına almak zorundadır. Devlet, halkı dil, din, ırk, mezhep, inanç, ruhsal ve bedensel durum, zenginlik gibi farklılıklar nedeniyle ayrım yapamaz. Çünkü herkes kanun önünde eşittir. Devlet, vatandaşlarına eşit davranmak zorundadır.

Demokratik

Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlettir ve bu, en temel özelliklerinden biridir. Bir devletin demokratik olması, halkının daha özgür ve haklarının güvence altında olduğunu gösterir. Vatandaşın hak ve özgürlükleri ancak demokrasiyle sağlanır.

Laik

Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirine karışmaması anlamına gelir. Devlet, inanç ve vicdan hürriyeti sağlamakla yükümlüdür. Laik devlette, her vatandaş din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan inandığı dine uygun ibadetini yapmakta özgürdür.

Sosyal Devlet

Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının sosyal durumunu, refahını, rahatlığını ve insanca yaşama kalitesini yükseltmeyi sağlamakla kendini görevli sayan bir sosyal devlettir. Her yurttaş, toplumsal ve maddi açıdan insanca yaşama hakkına sahiptir. Devletin temel görevi, vatandaşlarının en az orta derecede bir yaşam sürmeleri için gerekli şartları oluşturmakla yükümlüdür.

Hukuk Devleti

Hukuk, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, geliştiren, birbirinin hakkına saygılı olmayı zorunlu kılan ve eşitlik, özgürlük, güvenlik içinde vatandaşın varlığını korumayı sağlayan kurallar bütünüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel özelliklerinden biri de hukuk devleti olmasıdır. Devlet olmadan hukukun hiçbir geçerliliği yoktur. Devlet, hayatımızın düzenleyicisi olarak kanun, hak, tüzük ve yönetmelik gibi düzenlemeleri yapmakla sorumludur. Hukuk devletinde mahkemeler bağımsız olduğundan, yasalar uyarınca vatandaşlar devletten şikâyetçi olma hakkına sahiptir. Adalet ancak bağımsız ve tarafsız hukuk aracılığıyla gerçekleşir. Adaletin tam hakkaniyetle sağlanması, devletin temel görevleri arasında yer almaktadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Erez

12 Temmuz 2024 Cuma

Devletin adaletli ve demokratik bir yapıda olması gerektiğini belirtmişsiniz. Ancak, özellikle son zamanlarda, hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla uygulanmadığını hissediyorum. Mahkemelerin bağımsız olması gerektiğini söylüyorsunuz, ama gerçekten bu bağımsızlığın sağlandığından emin miyiz? Adaletin tam hakkaniyetle sağlandığı bir ortamda yaşıyor muyuz?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Erez,

Düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Adaletin ve demokratik yapının toplumların temel taşlarından biri olduğuna katılıyorum. Mahkemelerin bağımsızlığı konusunda dile getirdiğiniz kaygılar da çok önemli. Hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla uygulanması, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması için çok önemlidir. Maalesef, bazı durumlarda bu ilkenin zedelendiği hissedilebilir. Adaletin hakkaniyetle sağlanması, yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı kritik öneme sahiptir. Bu konuda hepimizin duyarlı ve takipçi olması gerekiyor.

Saygılar,

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Uç Beyin Görevleri Nelerdir?

Uç Beyin Görevleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Enzimin Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Kazasker Görevleri Nelerdir?

Kazasker Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

İl Özel İdaresi Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Güncel

Beyin Görevleri Nelerdir?

Beyin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Organlarımız ve Görevleri Nelerdir?

Güncel

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Solunum Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Ünlemin Görevleri Nelerdir?

Ünlemin Görevleri Nelerdir?

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Nöbetçi Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Kalbin Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Şeyhülislam Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Avukatın Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Kasların Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Biyolog Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Geçici Görev Yolluğu Hesaplama

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

Belediyenin Görevleri Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Key Görevi Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

Üretra Görevi Nelerdir?

Okul Müdürü Görevleri Nelerdir?

Okul Müdürü Görevleri Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Yağın Görevi Nelerdir?

Bahçıvanın Görevleri Nelerdir?

Bahçıvanın Görevleri Nelerdir?

Sınıf Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sınıf Başkanı Görevleri Nelerdir?

Anakart Görevi Nelerdir?

Anakart Görevi Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Akyuvarların Görevleri Nelerdir?

Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri Nelerdir?

Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Azı Dişi Görevi Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?

Kızılay Görevleri Nelerdir?