Solunum Organlarının Görevleri

Solunum Organlarının Görevleri

Solunum organlarının görevleri, sağlıklı şekilde nefes almak için vücutta bazı organlar bulunur. Bu organlar sayesinde kişinin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesi sağlanır. Solunumun gerçekleşmesi hayatın devamı açısından son derece önemlidir. Solunum organları sırası ile insanlarda burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğer olarak sıralanır. Solunum organlarının görevleri, içerisinde hepsinin farlı işlevi vardır.

Solunum organlarının görevleri nelerdir?

Burun Görevi, nefes yoluyla alınan havanın solunum açısından ilk girdiği yerdir. Solunum sisteminin başlangıç organı olması ile birlikte koku alma işlevi sağlar. İçerisinde bulunan kılları, kanallar, mukus salgısı, salgı bezleri ile işlevini yürütür. Alınan havanın nemlendirilmesi, ısıtılması, toz ve mikropların bu bölümde hapsedilmesini sağlar. Hava içerisinde bulunan toz ve mikropların içeriye gönderilmemesi burun kılları ve sümük salgısı sayesinde oluşur.

Yutak Görevleri, ağızdan sonra gelen kısımdır. Ağız ve burun boşluğu üst tarafta, gırtlak ve yemek borusuna açılan kısım alt tarafta yer alır. Burundan geçen havanın soluk borusuna iletmesi gerçekleşir.

Gırtlak Görevleri, soluk borusu ile yutak arasında yer alır. Kıkırdaktan kaplı, ses kutusu ismi verilen bölümdür. Yutak kısmından alınan havanın soluk borusuna,vücuda giren suyun da yemek borusuna gönderilmesini sağlar. Nefes verme esnasında dışarı atılan hava ile burada bulunan ses telleri titreştirilerek sesi ortaya çıkartır.

Soluk Borusu Görevleri, insan bedeni içerisinde gırtlakla akciğer arasında bulunur. Kıkırdak kaplı alandır. Gırtlaktan gönderilen havanın akciğerlere gönderilmesini sağlar. Ayrıca gelen havanın ısıtılarak nemlendirilmesi işlevini görür. İçeri girmiş olan toz ve mikropların içeri gönderilmesini engeller. Bu bölümdeki titrek tüylü hücreler sayesinde işlem gerçekleşir. İçerisinde bulunan nemli zarın yapışkan yapısı sayesinde balgam ile giren zararlı maddeler dışarı atılır. Bu bölümdeki kıkırdak halkalar, nefes alıp verme esnasında soluk borusunun birbirine yapışmasını engeller.

Bronşların Görevleri, soluk borusu iki bölüme ayrılır. Her bir kola bronş denir. Bronşların ikisi de akciğerlere gider. Kıkırdak halkalar, iç yüzeyi nemli zarla kaplı ve titrek tüylü hücrelerden oluşur. Buraya gelen havanın bronşçuk bölümlerine gitmesini sağlar.

Akciğer ve Görevleri, göğüs boşluğunda bulunan, büyüyüp küçülebilen, pembe renkli, sağda ve solda birer tane, esnek toplam iki tane solunum sistemi temel bölümüdür. Sağ akciğer üç loblu, sol akciğer iki loblu insan bedeninde yer alır. Sağ bölümde bulunan akciğer sol bölümde bulunana akciğerden büyüktür. Akciğerin üzeri plöra zarı ile kaplıdır. Zar sayesinde organın dış etkilere karşı korunması sağlanır. Akciğerler bronşlarının ucunda hava kesecikleri bulunur. Alveollerin ismi verilen bu hücreler etrafında kılcal kan damar yer alır. Bronşlardan alınan havadaki oksijeni kana verir. Kanda bulunan karbondioksit gazını alarak gaz alışverişi sağlanır. Bu işlem alveoller tarafından gerçekleşir. Gelen nefes akciğerlerde bulunan alveollere girerek, kılcal kan damarlarına ulaşır. Buradaki karbondioksit gazı ise alveollere geçerek solunum organlarının görevlerini yerine getirir.
Son Güncelleme : 13.12.2020 11:30:54
Solunum Organlarının Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Solunum Organlarının Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Solunum Organlarının Görevleri"
Bu konuyu ben çok araştırıyordum. Şuan benim ödevim olan solunum sisteminin görevleri ve organları konusu makalenizde var ama bu konu tam mı yoksa eksikler var mı? Ödevimin güzel olması benim bu dersten geçtiğim anlamına geliyor.
Efil . 05.10.2018 23:17:39
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022