Yazı İşleri Müdürünün Görevleri

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri, Devlet dairelerinden olan Maliye, Adliye, Valilik, Belediye ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi birimlerde işlerin düzenli olarak yürümesi amacıyla yazı işleri müdürlüğü görevi yer almaktadır. Yazı işleri müdürünün görevleri incelendiğinde bulunduğu birimde aktif olarak yazışma ve mevcut işleyişin çalışmasını denetleme ve düzenleme görevleri yer almaktadır. Kurumlar arasında yazışma, iletişim, görüşme ve idari amirlerine kurumda yer alan işlerin düzenli olarak takip edilmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra yazı işleri Müdürünün görevleri arasında kendi alt biriminde çalışan memurların düzenli çalışıp çalışmadığı ve memurların performanslarını denetleme görevleri yer almaktadır. Yazı işleri müdürlüğü sayesinde kurumda yapılan kalem işlemlerinin düzenli olarak devamlılığı sağlanmaktadır.

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri ve Sorumlu Olduğu Konular
 • Tebligat, ilam ve ilgili yazışmaların düzenli olarak yapılmasını sağlamak
 • Kurumda yer alan esas defteri, karar defteri, istinaf kartonu, muhabere defteri ve karar kartonu gibi defter ve kartonların muhafazasını sağlamak,
 • İdari amirin izinli olması halinde gelen dilekçelerin havalesini yaparak işleme almak,
 • Kurumda görev alan memurların düzenli olarak mesaiye gelip gelmediğini kontrol etmek ve denetlemek,
 • Vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 • Mülki ve idari amire bulunduğu konuma ilişkin sıkıntı ve rutin denetimler hakkında bilgi vermek,
 • Kurumda görev yapan memurların çalışma düzenlerini denetlemek,
 • Yazı işleri müdürünün görevleri arasında gelen postaları takip etmek ve cevap yazılarını yazmak,
 • Kendisine bağlı memurların yıllık izin ve mazeret izinlerini değerlendirmeye almak,
 • Maliyede yer alan yazı işleri müdürlerinin görevleri arasında verginin düzenli olarak toplanıp toplanmadığı ve memurların denetlemelerini yapıp yapmadığı işlemlerini gözetlemek yer almaktadır.
 • SSK'da görev alan yazı işleri müdürleri ise usulsüz çalışma ve çalışanların SSK'larının yatırılıp yatırılmadığını denetlemek yer almaktadır.
 • Bununla birlikte Adliyede görev alan Yazı işleri müdürlüğü ise ilam, tebligat ve yazışma gibi işlemleri yaparak ilgili kurumlara resmi yollar ile cevap verme hakkına sahiptir.
Yazı İşleri Müdürünün Görevleri ve Çalışma Usulü

Hemen hemen bütün devlet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü gibi bir makam yer almaktadır. Bu makamın varlığı sayesinde devlet işleri düzenli bir şekilde devam etmektedir. Bir kimsenin yazı işleri müdürlüğü görevini yapması amacıyla bulunduğu konumda belli bir süre çalışmasıyla birlikte belli bir yaş sınırına gelmesi gerekmektedir. Böylelikle hem yaş hemde bilgi bakımından yazı işleri müdürü şartlarını taşımış olur. Yazı işleri müdürünün görevleri arasında idari amirlerinin talimatlarını yerine getirmekle birlikte bulunduğu konumun düzeli olarak çalışmasını sağlama görevi de bulunmaktadır.
Son Güncelleme : 11.01.2021 15:35:52
Yazı İşleri Müdürünün Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yazı İşleri Müdürünün Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yazı İşleri Müdürünün Görevleri"
Merhaba. Çalıştığım kurumda yazı işleri müdürü mevcuttur. Ama yazı işleri müdürünün hangi görevleri yaptığı ile ilgili olarak tam olarak bilgim olmadığını söyleyebilirim. Çünkü yazı işleri müdürü her kurumda farklı görev yapar genel olarak yazı işleri müdürünün hangi görevleri ve ne şekilde yapmaktadır?
Medar . 04.10.2018 14:36:45
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022