Psikolog Görevleri

Psikolog Görevleri

Psikolog görevleri, psikolojik açıdan rahatsız olan hastaların tedavisi için terapi yöntemini kullanarak çalışma yapan kişilerdir. Psikiyatri bölümü ile ortaklaşa yaptıkları çalışma sayesinde tanı koyma işlemi gerçekleştirilirken, psikoterapiyi yöntemi kullanılarak tedavi gerçekleşir. Hastanın yaşamsal sorunlarını çözmek için gerekli görevi üstlenirler. Psikolog görevleri içerisinde konuşma yetisini son derece güçlü olması, empati kurma özelliği bulunması, gerekli araştırma ve bilgi donanımı bulunması yapacağı tedavi süreci içerisinde önemlidir.

Psikolog görevleri nelerdir?
 • Hasta da bulunan davranışsal ve beyinsel problemlerin giderilmesini destekler. Hasta üzerinde gerekli araştırmayı yaparak hastanın problemlerin giderilmesi açısından yeni yaklaşımlar geliştirir.
 • Psikoloğun görevi ve kapsamı oldukça geniştir. Danışmanlık hizmeti verirken, uygulamalı ve temel alanlarda araştırma yapma görevi üstlenir.
 • Okullar içerisinde psikolojik eğitim verme vazifesi üstlenir. Hastalarda ve öğrencilere çeşitli testler uygulayarak kişinin zekasını ve kişiliğinin ölçülmesini sağlar.
 • Kişilerde bulunan davranışsal ve bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesi açısından onlara yardımcı olur.
 • Bireyin çevresiyle ilgili olan durumlarını araştırarak, iyileştirme ve yaşamını kolaylaştırma işlevi yürütür.
 • Psikolog görevleri içerisinde tek başına bağımsız çalışabilecekleri gibi doktor, hukukçu, polis, bilgisayar uzmanları, mühendis, asker gibi meslekler ile birlikte çalışarak gerekli konularda onlara yardımcı olur.
 • Adli vakalar içerisinde kararın verilmesine yardımcı olmak için hukukçuya yardımcı olur. Sporcular ile birlikte çalışarak sporcunun performansını yükseltmek ve sporcuda bulunan stresin giderilmesini sağlamak için yardım eder.
 • Bazı hastalarda yaşanan kaza sonrasında travması sebebiyle oluşan şok probleminin giderilmesine yardım eder.
 • Psikolog görevleri içerisinde insan davranışları ile ilgili bazı meslek gruplarında yaşanılan problemlerin giderilmesine fayda sağlar. Özellikle bireysel şiddet, ikili ilişkilerde problem yaşanması, çevre ve sağlık nedeniyle hastada oluşan davranışsal bozuklukların giderilmesi üzerinde çalışma yapar.
 • Bilimsel kuramları kullanarak gerekli analiz etme yöntemini kullanarak ön çalışma yapıp gerekli şekilde hastaya müdahale etmek için strateji geliştirerek çalışıp, kişide bulunan problemleri çözüme kavuşturur.
 • Bireyde bulunan yaşam içerisindeki iniş ve çıkışların giderilmesi, oluşan problemler ile baş edebilmesini sağlamak için onlara konuşarak yardımcı olunmasını öğretir.
 • Çağımızda yaşanan problemler nedeniyle psikologlardan destek alınması toplumun daha ileri seviyelere götürülmesine fayda eder.
 • Bu sebepten dolayı psikolog görevlerini yerine getirmesi ile birlikte bireyin topluma kazandırılmasını sağlar.
Son Güncelleme : 15.04.2021 08:55:58
Psikolog Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Psikolog Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Psikolog Görevleri"
Merhaba ben de psikolog olmak istiyorum Benim amcamın kızı da psikolog Psikologlar sadece hastanelerin psikoloji bölümünde ve ayrıca kendi şirketlerinde mi çalışabiliyorlar yoksa daha farklı görevleri de var mıdır
Sırrı . 04.11.2018 14:41:14
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022