Teknisyenin Görevleri

Teknisyenin Görevleri

Teknisyenin görevleri, mesleki ve teknik öğretim programlarından mezun olan bireylerin, bölümüne göre atanmış kurum ve kuruluşların atölyelerinde ve laboratuvarlarında eğitim ve öğretim, hizmet ve üretim gibi ortamlarda fiilen çalışan kimselere teknisyen adı verilir. Teknisyenler, mesleki unvan ve yetkinlik sıralamasına bakıldığında mühendisliğin bir alt dalı olduğu görülmektedir. Teknisyenin görevleri içerisinde gerektirmiş olduğu tek nitelik alanında teknik ve donanımsal bilgiye sahip olmasıdır. Mevcut olan makine, cihaz ve alet gibi eşyaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak ya da yaptırmak, alanıyla ilgili şartnameler ve işletme bakım talimatlarını hazırlamak, verilen talimatlar neticesinde mühendis işleriyle ilgili planlar ve krokiler çizmek, iş programlarının hazırlanması sürecinde mühendise yardım etmek, etüt araştırma, hesaplama, ölçme ve projelendirme gibi işlemleri yapmak, mesleği ile ilgili planlanan ve imar edilmiş projelerin montaj işlerini yürütmek ya da yürütülmesini izlemek gibi görevleri bulunmaktadır. Teknisyenin görevleri konusuna ve mesleğine göre değişmektedir.

Grafik Teknisyenin Görevleri
 • Almış olduğu istekler ve bilgiler doğrultusunda oluşturmuş olduğu tasarımları müşteri ile görüşerek, müşterinin beğenisine ve tasarımına sunar.
 • Teknolojinin ilerlemesini ve değişimlerini göz önünde tutarak biçim, renk, kompozisyon vb. durumlarda bilgileri tasarımlara aktarmaktadır.
 • Çalışma esnasında kullanacağı filmlerin montajını yaparak, yaptığı işi dergiye ve gazeteye sayfa montajını yapar.
 • Tasarlanan grafik çalışmalarında stüdyoda ya da mekanlarda fotoğraf çekimleri yapılır.
Sağlık Bakım Teknisyenin Görevleri
 • Çalışmış olduğu ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görevlidir.
 • Hastaların ameliyat, muayene ve bazı operasyonlara hazırlanma süreçlerinde giyinmesine yardım eder.
 • Sağlık mensuplarının uygun gördüğü durumlarda hastaların hareket etmesine yardımcı olur.
 • İlgilenmiş olduğu hastanın sağlığında ve durumunda olan bir değişikliği sağlık mensuplarına bildirir.
 • Sağlık kuruluşlarının belirlemiş olduğu beslenme programına hastayı yönlendirir ve beslenmesinde yardımcı olur.
 • Egzersiz programlarının hastaya uygulanmasında yardımcı olur.
 • Kullanılan tıbbi aletlerin kullanımını hazır hale getirir.
Elektrik Teknisyenin Görevleri
 • Çalıştığı yerin tüm elektrik işlerinin kontrolünden sorumludur.
 • Çalıştığı yerin elektrik tesisatlarını kontrol ederek, onarım ve bakım işlemlerinin yapar.
 • Arıza durumunda ilgili ve bilgili kurumlara bildirmekle görevlidir.
 • Kullanılmayan elektrik malzemelerinin rapor edilmesinde ve takibinde görevlidir.
Son Güncelleme : 04.12.2020 03:55:42
Teknisyenin Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Teknisyenin Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Teknisyenin Görevleri"
Merhaba. Benim çalıştığım yerde bir teknisyen var. Ama ne iş yaptığını bilmiyorum. Teknisyenim deyip duruyor. Benim merak ettiğim konulardan biriside teknisyenin tam olarak görevleri nelerdir. Her teknisyen farklı görevleri mi var yoksa her teknisyen aynı görevi mi yapar?
Valay . 25.10.2018 21:03:41
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022