İnsan Kaynakları Görevleri

İnsan Kaynakları Görevleri

İnsan kaynakları görevi; genel olarak tüm kurumlarda ve özel sektörde benzerlik arz etmektedir. İnsan kaynakları denildiğinde akla gelen ilk şey insan yönetimdir. Kamu hizmeti sunan kurumların veya tamamen kar odaklı çalışan oluşumların temel güç kaynağı insandır. Yani bunlar ancak insan eliyle kendisinden beklenilen misyonu yerine getirir. Hem resmi hem de özel birimlerde çalışan personelden yapılan işin niteliğine göre bazı görevleri layıkıyla yerine getirmesi beklenir. Tabi kendisinden iş beklenilen personelin de bazı hakları olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Devlet ya da işveren çalışanın en iyi şartlarda görevini ifa etmesini sağlayacak ekipman ve donanımı temin etmelidir. Bu iş verimi açısından çok önemli bir husustur. Ayrıca iş barışını sağlamak, gerekli manevi ortamı oluşturmak ve emeğin karşılığını vermek işverenin en önemli görevlerindendir. Tüm bu sayılanlar çalışan personel için bir güvence ve garanti niteliğindedir Ancak bu güvenceyi layıkıyla sağlayabilmek için devlet ve özel sektörün insan kaynakları adı verilen yapıyı kurması gerekir. İnsan kaynaklarının başında kurumuna göre değişmekle birlikte insan kaynakları şefi, müdür, daire başkanı gibi unvana sahip personelden yararlanılır.

İnsan kaynaklarının görevi nelerdir?
  • İnsan kaynakları biriminin en önemli görevlerinden bir tanesi personelin tayin terfi, emeklilik, istifa gibi işlemlerini takip etmektir. Bu işlemler kısaca özlük olarak da anılır. Yıllık terfi yükselmesini yapmak, eş veya sağlık gibi nedenlere dayanılarak istenilen tayin taleplerini yetkililerle görüşüp bir karar bağlamak, hizmet süresi dolan personeli re'sen emekliye ayırmak en sıradan insan kaynakları görevleridir. Yine özellikle özel sektör için kendisinden yeterince verim alınamayan personelin hizmet süresi tamamlanmamışsa işten ayırmak da insan kaynaklarının üzerine düşer.
  • Çalışan personelin alması gereken aylık maaşı hesaplayıp muhasebe birimine bildirmek, yurt dışı veya şehir içi hizmete gidenler için ödenmesi gereken yolluğu hesaplamak da insan kaynaklarının parasal görevlerindendir.
  • Personelin yıllık, ücretli veya ücretsiz izinleri için gerekli olan onay işlemlerini yapmak ve bu izin dönüşlerinde personelin tekrar işae başlamasını takip etmek,
  • Yer değişikliğine tabi personelden görev süresi dolanları rotasyona tabi tutmak için gerekli olan yer değişikliği talep formlarını almak, değerlendirmek ve atamalarını gerçekleştirmek,
  • İlk defa göreve başlayacak personeli belirlemek için çalışma yapmak, gerek duyulan hallerde yazı ve sözlü sınav tertip etmek,
  • Personelin hizmet içi eğitimi için gerekli olan adımları atmak,
  • Personelin sendikalaşması için gerekli olan adımları atmak, sendikal faaliyetleri takip etmek,
  • Personelin özlük haklarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı başvuru üzerine mevzuata uygun görüş vermek,
  • İnsan kaynakları görevinden bir diğeri de personelin özlük bilgilerini gizliliğe uygun olarak tutmaktır.
Son Güncelleme : 22.03.2021 00:40:08
İnsan Kaynakları Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "İnsan Kaynakları Görevleri"
İnsan kaynakları bölümü gün geçtikçe her firmada yayılmaya başladı ve özelikle de kurumsal firmalarda insan kaynakları çok fazla iş yapıyor. Ben de bu bölümü okumaya başlayacağım ama tam olarak iş yeri içerisinde ne görevler yaptığı konusunda bir fikrim yok. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Ergintuğ . 05.10.2018 14:49:02
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022