Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?
19 Haziran 2024

Tbmm Görev ve Yetkileri Nelerdir?

TBMM Görev ve Yetkileri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama organıdır ve görev ve yetkileri anayasayla belirlenmiştir. TBMM üyeleri, halk tarafından beş yılda bir seçilir ve bu üyeler milletvekili olarak adlandırılır. Milletvekilleri, 1982 Anayasası'na göre çalışır. Anayasanın 7. maddesine göre yasama yetkisi TBMM'ye verilmiştir. TBMM, kendi iç tüzüğüne göre çalışmalarını düzenler.

TBMM'nin Yetkileri Nelerdir?
 • Kanun koymak
 • Kanun değiştirmek
 • Kanun kaldırmak

TBMM'nin Görevleri Nelerdir?
 • Kanun koymak (1982 Anayasası'nın 87. maddesine göre bu yetki verilmiştir)
 • Kanunları görüşmek, gerekirse değiştirmek ve kaldırmak
 • Bütçe görüşmeleri yapmak, bütçeyi hesaplamak ve planlamak
 • Para basılmasına karar vermek (87. maddede kanunla sabitlenmiştir)
 • Savaş ilan edilmesine karar vermek (Anayasanın 92. maddesine göre düzenlenir. 129. maddeye göre de izlenecek yöntem belirlenir)
 • Uluslararası antlaşmaları onaylar ve denetler
 • Bakanlar Kurulu için kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek
 • Genel af veya özel af çıkarmak (Anayasanın 14. maddesine göre af çıkarabilir)
 • Hükümeti denetlemek (Görev ve yetkileri belirleyen Anayasanın 98, 99 ve 100. maddelerine göre "Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek" ibaresi yer almaktadır)
 • Meclis iç tüzüğünü yapmak
 • Kanun hükmünde kararnameleri onaylamak
 • Mahkeme tarafından verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek
 • Anayasanın hükümleri gereği diğer görev ve yetkileri yerine getirmek

Ek olarak, TBMM'nin görevleri arasında ayrıca kamu denetçiliği yapmak, milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yürütme organını denetlemek de bulunmaktadır. TBMM, aynı zamanda anayasal düzenin korunmasında önemli bir rol oynar ve anayasa değişikliklerini gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Yasama sürecinde TBMM'nin komisyonları, kanun tekliflerini detaylı bir şekilde inceleyerek genel kurula sunar.

Tbmm Görev ve Yetkileri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İskeletin Görevleri Nelerdir?

İskeletin Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Koful Görevi ve Özellikleri

Koful Görevi ve Özellikleri

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organellerin Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Organeller ve Görevleri Nelerdir?

Güncel

General Görevleri Nelerdir?

General Görevleri Nelerdir?

Güncel

Pöh Görevleri Nelerdir?

Pöh Görevleri Nelerdir?

Güncel

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Kloroplast Görevleri Nelerdir?

Kloroplast Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Kalın Bağırsağın Görevi Nedir?

Q Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Q Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Vitaminlerin Bulunduğu Besinler ve Görevleri Nelerdir?

Vitaminlerin Bulunduğu Besinler ve Görevleri Nelerdir?

Şoförün Görevleri Nelerdir?

Şoförün Görevleri Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Muhasebecinin Görevleri Nelerdir?

Dünyanın Katmanları ve Görevleri Nelerdir?

Dünyanın Katmanları ve Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Başbakan Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Anayasada Devletin Görevleri Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Valinin Görevleri Nelerdir?

Valinin Görevleri Nelerdir?

Tema Vakfı Görevleri Nelerdir?

Tema Vakfı Görevleri Nelerdir?

Kısayol Tuşları ve Görevleri Nelerdir?

Kısayol Tuşları ve Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Belediye Başkanı Görevleri Nelerdir?

Talamusun Görevleri Nelerdir?

Talamusun Görevleri Nelerdir?

İhtiyar Heyetinin Görevleri Nelerdir?

İhtiyar Heyetinin Görevleri Nelerdir?

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6