Hakimin Görevleri Nelerdir?
26 Haziran 2024

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri

Hâkim, devlet ve bireyler arasında, bireylerin kendi aralarındaki veya idareler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve kamu düzenini bozan suçları inceleyerek, Anayasa, hukuk ve kanunlara uygun bir şekilde, vicdani kanaatine göre bağımsız olarak karar veren kişidir. Hâkimler, suç işlediği iddia edilen kişilerin dosyalarını detaylı bir şekilde inceleyerek, haklı ve haksız tarafları belirler ve adalet terazisinde tartarak en doğru kararı verirler. Bu bağlamda, hukukun gerektirdiği cezaları veya kararları verme yetkisine sahiptirler.

Hâkimler, iki ana grupta sınıflandırılmaktadır:

  • Devlet ile vatandaşlar veya kamu kuruluşları arasındaki uyuşmazlıkları inceleyerek karar verenler, idari yargı hâkimleridir.
  • Vatandaşlar arasındaki uyuşmazlıkları inceleyerek karar verenler ise adli yargı hâkimleridir.

Hâkimler, verdikleri kararları her zaman kendi özgür vicdanları doğrultusunda alırlar. Kanunların gerektirdiği çerçevede, yargılanan kişiler hakkında detaylı incelemeler yaptıktan sonra dava hakkında hüküm verme yetkisine sahiptirler.

Hâkimin Görevleri Nelerdir?

Hâkimin görevleri geniş bir yelpazede yer alır. Bunlar arasında, davalı ve davacı tarafların dinlenmesi ve avukatlarının hazırlamış olduğu savunmaların değerlendirilmesi bulunmaktadır. Hâkim, konuyla ilgili tanıkları ve bilirkişileri dikkatli bir şekilde dinler, sunulan belgeleri ve bilgileri toplar ve dava dosyasına ekler. Bu belgeleri ve bilgileri geniş çaplı olarak değerlendirir.

Ceza davalarında hâkim, genellikle Cumhuriyet savcısını, sanıkları, mağdurları ve olayın tanıklarını dinler. Hâkime sunulmuş olan tüm kanıtları ve verilmiş olan ifadeleri değerlendirerek, yürürlükteki kanunlar ışığında dava hakkında ve yargılanan kişiler hakkında hüküm verir.

Hâkimin görevleri şunları içerir:

  • Davacı ve davalı tarafların dinlenmesi
  • Avukatların hazırladığı savunmaların değerlendirilmesi
  • Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi
  • Sunulan belgelerin ve bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
  • Ceza davalarında Cumhuriyet savcısı, sanıklar, mağdurlar ve tanıkların dinlenmesi
  • Kanıtların ve ifadelerin değerlendirilmesi
  • Yürürlükteki kanunlar doğrultusunda hüküm verilmesi

Hâkimler, hukukun üstünlüğünü ve adaletin sağlanmasını temin ederken, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak görevlerini ifa ederler. Bu bağlamda, hukukun gerektirdiği tüm prosedürleri titizlikle takip ederler ve adaletin tecelli etmesi için azami çaba gösterirler.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Mitokondri Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Lizozom Görevi Nelerdir?

Komando Görevi Nelerdir?

Komando Görevi Nelerdir?

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyenin Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Doktor Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Hakimin Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Emniyet Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Sınıf Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sınıf Başkanı Görevleri Nelerdir?

Güncel

Kısa Çizgi Görevleri Nelerdir?

Kısa Çizgi Görevleri Nelerdir?

Güncel

Görev Yöneticisi Nedir?

Görev Yöneticisi Nedir?

Çanak Yaprak Görevi Nelerdir?

Çanak Yaprak Görevi Nelerdir?

TBMM Görevleri Nelerdir?

TBMM Görevleri Nelerdir?

Solunum Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Bilgisayarın Parçaları ve Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

Omuriliğin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

İtfaiyecinin Görevleri Nelerdir?

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Mühendis Görevi Nelerdir?

Savcının Görevleri Nelerdir?

Savcının Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

Vücudun Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

İdrar Kesesi Görevleri Nelerdir?

Klavyenin Görevleri Nelerdir?

Klavyenin Görevleri Nelerdir?

Tüketici Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

Tüketici Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

İsrafil Meleğinin Görevi Nelerdir?

Danıştayın Görevleri Nelerdir?

Danıştayın Görevleri Nelerdir?

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Sefer Görev Emri Verilen Durumlar

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Vatandaşlık Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

Solunum Organları ve Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

İcra Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Genel Sekreterin Görevleri Nelerdir?

Akciğerin Görevleri Nelerdir?

Akciğerin Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Kalın Bağırsağın Görevleri Nelerdir?

Suyun Görevi Nedir?

Suyun Görevi Nedir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?

Aile Bireylerinin Görevleri Nelerdir?