Hücreler Ve Görevleri

Hücreler Ve Görevleri

Hücreler Ve Görevleri, Canlıları meydana getiren bir ya da birden fazla hücre vardır. Canlıyı oluşturan en küçük yapıya hücre denir. Canlıların bazıları tek bir hücreden bazıları ise birden fazla hücreden meydana gelmiştir. Her canlı gibi hücre ve hücrenin büyüklüğü de farklıdır. İnsan ve Bitki hücreleri de farklılıklar göstermektedir. Hücrenin gözle görülebilmesi olanaksızdır ancak mikroskop ortamında görülebilirler. Hücre ilk kez İngiliz bilimadamı Robert Hook tarafından ortaya atılmıştır. Hook kendi yaptığı mikroskopla şişe mantarını incelerken boş odacıklara hücre adını vermiştir. Bu yapıların görevleri hücrenin beslenmesi, boşaltılması gibi yaşamsal olayları gerçekleştirir. Bu yapıların tıptakı adı organellerdir. Organeller ikiye ayrılmaktadır; Bitki hücreleri ve canlı hücreleri.

Bitki Hücreleri Ve Görevleri

Koful: Kofulun görevi hücre için fazla olan maddeleri biriktirmek bir nevi depolamaktır. Genellikle bitki ve tek hücreli canlılarda bulunur. Hayvan ve insan hücrelerinde ise zamanla oluşan ve kısa sürede kaybolan kofullar görülebilmektedir. Hayvan hücrelerinde küçük bulunan kofullar bitki hücrelerinde ise büyüktür.

Golgi Cisimciği: Bitkinin salgı üretmesinde ve ürettiği salgıyı depolamasında önemli bir görev üstlenmektedir.

Endoplazmik Retikulum:
Hücre içini ağ gibi dolaşan bir yol denebilir. Görevi ise madde iletimini diğer hücre içine iletmektir.

Kloroplast:
Bitkilerin yeşil bölümünde bulunur ve diğer tüm canlılar içinde çok önemli görevleri vardır. Kloroplast güneş enerjisi, karbondioksit ve suyu kullanarak tüm canlılar için gerekli olan oksijeni üretmektedir. Bu duruma ise fotosentez denilmektedir. Bu nedenle kloroplastlar fotosentez ile tüm canlıların yaşam sürebilmesini sağlar ve yalnızca bitki hücrelerinde bulunmaktadır.

Mitokondri: Bu organelin görevi bulunduğu hücrenin enerjisini üretmektir. Üretilen oksijeni kullanarak besinden enerji elde ederler. Sayılar hücre yapısına göre değişir. Bölünüp çoğalabilme özellikleri vardır. Sadece bitki değil hayvan hücrelerinde de görülmektedir.

Ribozom:
Hücre içindeki protein sentezini yapmaya yarayan organellerdir. Endoplazmik Retikulumların ve sitoplazmanın üzerinde serbestçe bulunurlar.

Hayvan Hücreleri Ve Görevleri

Sentriyol(Sentrozom): Hücre Bölünmesinde görev alan yapılardır. Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunurlar.

Lizozom:
Büyük taneli yaşlanmış organellerin parçalanmasıyla görevlilerdir. Bazı durumlarda bitki hücrelerinde de bulunur ancak genellikle hayvan hücrelerinde bulunmaktadır.

Mitokondri:
Hücre içindeki enerjiyi üretmekle görevlidir.

Koful: Hücre içindeki fazla maddeleri biriktirmektir.

Endoplazmik Retikulum: Hücre içi madde iletimini diğer kısımlara taşıyan hücredir.

Ribozom: Protein sentezini sağlarlar.

Golgi Cisimciği: Hücre salgılarının depolanmasıyla görevlidir.

Bu yönüyle hücreler ve görevleri incelendiğinde ortaya çıkan sonuç açıktır hayvan ve bitki hücreleri karşılaştırıldığında büyük farkların ortaya çıktığı görülebilir bitki hücresindeki kloroplast organeli oksijen üretip yaşamsal bazı olguları gerçekleştirirken hayvan hücrelerindeki lizozom ise hücreyi yavaşlatan büyük taneli organelleri parçalayarak hücre içindeki işi hızlandırır.
Son Güncelleme : 18.02.2021 12:39:49
Hücreler Ve Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hücreler Ve Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hücreler Ve Görevleri"
İyi günler ben lise 2.sınıf öğrencisiyim. Geçen hafta biyoloji dersinde hücre konusuna geçtik. Öğretmenimiz konuyu anlatmaya başlamadan hemen önce zil çaldı bu nedenle hücre konusunu ödev olarak verdi. Ve evde hazırlanıp gelmemizi söyledi. Bendeki kaynaklarda hücre ve görevleri hakkında pek fazla bilgi yok bu nedenle soruyorum. Hücre ve görevleri nelerdir?
Akra . 05.09.2018 17:41:51
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022