Organeller Ve Görevleri

Organeller Ve Görevleri

Organeller ve görevleri, organeller sitoplazma da yer alarak, o hücrenin beslenme, solunum ve başaltım gibi yaşamsal olayların gerçekleştiği yere organel adı verilir. Organeller lizozom, kloroplast, ribozom, mitokondri, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği (aygıtı), koful, plastitler ve sentrozomdan oluşmaktadır. Organeller ve görevleri sizler için ayrıntılı bir şekilde anlattık. Dilerseniz inceleyebilirsiniz.

Organeller ve Görevleri
  • Kloroplast: Bitkilerin özellikle de yeşil taraflarında bulunan kloroplast, temel görevi fotosentezi gerçekleştirmektir. Kloroplastlar iki zardan meydana gelerek stroma ve granadan oluşmaktadır. Grananın çevresi stroma diye adlandırılan sıvı ile doludur. Stroma da RNA, DNA ve ribozom gibi fotosentez enzimleri yağlar, karbonhidratlar, su, mineraller ve protein bulunmaktadır. Kloroplastta atp üretimi yapılır. Fakat sentezlenen atp üretimi dışarıya verilmemektedir. Kendilerine özel DNA yapıları ile kendilerini eşleyebilmektedirler.
  • Ribozom: Her hücrede bulunan bir organel çeşididir. Hücredeki en küçük organellere ribozom adı verilir. Ribozomun görevi, hücre içine giren aminoasitlerden protein sentezi yapmaktadır. Proteinler de hücrenin en önemli yapı taşlarından birisi olduğundan ötürü, ribozomlarda hücrenin en önemli organelidirler.
  • Lizozom: Alyuvar hücrelerin dışında tüm hayvan hücrelerinde bulunan lizozom, bitki hücrelerinde hiç bulunmaz. Lizozom organeli zarla çevrilidir. İçinde sindirim enzimleri bulundurarak hücre içerisinde ve dışında sindirimi gerçekleştirmektedir. Karaciğer ve akyuvar hücrelerinde bol miktarda bulunarak, yaşlanmış olan organellerin parçalanmasında yardımcıdır. Lizozomlar hücre savunmasında görev alırlar. Spermin baş kısmında bulunup, yumurtanın delinmesini sağlamaktadır. Lizozom organelinin bozulması sonucu mutasyon görülmektedir. Eğer lizozom zarı patlarsa, hücreleri kendini sindirerek eritir. Bu olaya da otoliz adı verilmektedir. Ölü canlıların ardından görülen kötü koku bunun sonucunda ortaya çıkmaktadır.
  • Endoplazmik Retikulum: Bu organel hücre zarını çekirdek zarına bağlayan kanallar sonucunda meydana gelmektedir. Embriyo hücreleri, yumurtalar ve eritrositler hariç bütün ökaryot hücrelerinde bulunmaktadır. Endoplazmik retikulum kendine özel bir yapıya sahiptir. E.R zar üzerinde bulunan ribozomların sentezlemiş olduğu protein moleküllerini golgi cisimciğine taşımaktadır. Bunun yanında hücre içi dolaşımı sağlar. Yani küçük molekül yapışa olanları ve iyonları gerekli bölgelere taşımaktadır. Ayrıca çizgili kaslarda kasın kasılmasında ve kas gevşemesinde etkin rol oynamaktadırlar.
  • Mitokondri: Oksijenli solunum ile enerji üreten hücrelerin tümünde bu organel bulunmaktadır. Mitokondri enerji üretiyorsa bir hücre organelidir. Mitokondri sayıları genellikle hücrenin yağısına göre değişkenlik gösterir. Fakat enerji ihtiyacı fazla olan sinir ve kas hücrelerinde mitokondri sayısı daha fazladır. İki katlı zarar sahip olan mitokondri organeli yeşil mavi alglerde ve alyuvar hücrelerinde genellikle bulunmaz. İç kısmında solunum enzimlerini, protein, RNA, DNA ve mineral bulundurur.
  • Golgi Cisimciği (Aygıtı) : Hücrenin yapısında genellikle hücre tabanında ve sentrozom yakınlarında bulunmaktadır. Golgi cisimciği üst üste yığılan yassı keselerden meydana gelir. Bu keseler hücre zarının yapısına katılırlar ve bu da zarın genişlemesini ve hareket etmesini sağlar. Golgi cisimciği, salgı yapan hücrelerde daha çok gelişmiştir.
  • Koful: Koful öz suyu bulunan zarlı keselere denir. Genellikle tek hücreli canlılarda ve bitkilerde bulunmaktadır. Kofulun hücre sindiriminde, madde alış verişinde ve boşaltımını gibi durumlarda çeşitleri bulunmaktadır. Bitkilerin yaşlı hücrelerinde büyük koful bulunurken, genç bitki hücrelerinde çok sayıda küçük koful bulunmaktadır.
  • Plastitler: Genellikle bitkilerde bulunur. Yapısında renk pigmenti olan organeldir. Plastitler yapısı bakımından üçe ayrılmaktadır. Bunlar kloroplast, kromoplast ve lökoplasttır. Kloroplast yeşil renkli plastit çeşidi olup fotosentez ile görevli organeldir. Genellikle bitkinin yaprak kısımlarında bol miktarda bulunur. Kromoplast bitkiye kırmızı, turuncu ve sarı rengini veren bir tür plastit çeşididir. Lökoplast ise bitkinin ışık almayan bölgelerinde bulunur ve renksizdir. Görevi besin depo etmektir.
  • Sentrioller (Sentrozom): Dik şekilde duran iki sentrozomdan meydana gelmiştir. Bu sentrozomlar insan ve hayvan hücrelerinin bölünmesinde iğ ipliklerini üretmek ile görevlidirler.
Son Güncelleme : 29.11.2020 13:12:46
Organeller Ve Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Organeller Ve Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Organeller Ve Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022