Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Bölge İdare Mahkemesi Görevleri

Bölge İdare Mahkemesi Görevleri

Bölge idare mahkemesi görevleri, bölge idare mahkemesi ilk derece mahkemesi değildir. Bu nedenle bu mahkemelerde doğrudan dava açılamaz. Bölge idare mahkemeleri İdare Yargı Usulleri Kanununda (İYUK) sayılmış olan mahkeme kararlarına karşı ya da idare ve vergi mahkemelerinde hâkim tarafından verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilen bir yargı mercidir. Bunun dışında yargı çevresinde bulunan idare ve vergi mahkemelerinin arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıkları bölge idare mahkemesi görevleri arasında bulunur. Bunları kesin karar bağlama, yürütmeyi durdurma kararlarına yapılan itirazları sonuçlandırma bu mahkemelerin görevleri arasındadır.

Bölge idare mahkemesi görevleri ve yetki alanı


Bölge idare mahkemelerine 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlerinin yargılanması hakkındaki. Kanunun 9. Madde gereğince soruşturma izni verilmesi, bunlara ilişkin olan bazı kararlara yapılan itirazları inceleme, aynı zamanda karara bağlama yetkisi tanınmıştır.

06.01.1982 tarihli 2576 sayılı. Kanunla bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, idare mahkemeleri kuruluşu ve görevleri düzenlemiş ve bölge idare mahkemeleri kurulmuştur. Bu kanunun birinci maddesine göre; bölge idare mahkemeleri vergi ve idare mahkemeleri kendilerine kanunla verilen görevleri yerine getirmek için kurulan genel görevli bağımsız mahkemeler olarak görev yaparlar. Bölge idare mahkemeleri de vergi ve idare mahkemeleri gibi bölgenin iş hacmine, coğrafi durumuna göre Adalet Bakanlığı tarafından kurulur, yargı çevresi tespit edilir. Yoğun olan bölgelerde birden fazla mahkeme kurulabilir. Bölge idare mahkemelerinin kuruluş aşamasında ve yargı çevresinin neresi olacağının belirlenmesi için Maliye, İçişleri Bakanlıkları, Gümrük ve Tekel Bakanlığının da görüşleri alınmaktadır. Yine bu mahkemelerin kaldırılması ya da yargı çevrelerinin değişiminde de aynı bakanlıkların görüşleri alınır. Yargı çevresi içinde birden fazla bölge idare mahkemesi kurulursa, mahkemeler arasında iş bölümü hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından tespit edilir.

Bölge idare mahkemesi iki üye ve bölge idare mahkemesi başkanından oluşur. Başkan ve üyeler hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından atanır. Bölge idare mahkemesi görevleri gerektiği takdirde birden fazla kurulla birlikte yerine getirilir. Kurulların iş bölümü, oluşturulması, başkanın tespiti yine hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından belirlenir. Kanuni sebeplerle başkanın yokluğunda ise en kıdemli üye başkana vekalet eder. Üye eksikliğinde ise bölge idare mahkemesi hakimleri içindeki en kıdemli üye onu temsil eder.
Son Güncelleme : 21.01.2024 16:22:02
Bölge İdare Mahkemesi Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Bölge İdare Mahkemesi Görevleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Bölge İdare Mahkemesi Görevleri"
Kısa süre sonra zabıt katipliği sınavı mülakatına gideceğim. Mülakat esnasında farklı sorular soruluyor. En çok gelen sorulardan biride bölge adliye mahkemesi görevleri olduğudur. Bölge adliye mahkemesi görevleri arasında istinaf başvurularını ret etme durumu söz konusu mu? Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi üst merci hangi birimdir? Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler.
Kerim . 25.10.2018 02:01:46
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024