Mahkemeler Ve Görevleri

Mahkemeler Ve Görevleri

Mahkemeler Ve Görevleri; konusunu, Türk adalet sisteminde birkaç başlık altında sıralayabiliriz. Genel olarak mahkemeler; üst derece mahkemeleri ve ilk derece mahkemeleri olarak iki bölümde ele alınmaktadır. İlk derece mahkemelerini altı başlık altında tanımlayacak olursak bu başlıklar;

İlk Derece Mahkemeler Ve Görevleri; Hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, disiplin mahkemeleri, askeri mahkemeler olarak adlandırılmaktadır.
 • Hukuk Mahkemeleri Görevleri; Türk adli sisteminde hukuk mahkemeleri; Sulh hukuk mahkemeleri ve Asliye hukuk mahkemeleri olarak iki bölümde incelenmektedir. Bu mahkemelerde Cumhuriyet Başsavcısı bulunmakla birlikte, asliye hukuk mahkemeleri; başka mahkemelerin görev alanına girmeyen tüm davalara bakmaktadır.
 • Ceza Mahkemeleri Görevleri; Sulh ceza, asliye ceza ve ağır ceza olarak üç bölüme ayrılmaktadır. Tüm ceza konularını ve gerekli işlemlerin yapılma aşamalarının yönlendirilmesini kapsamaktadır.
 • İdare Mahkemeleri Görevleri; Bu mahkemelerde bir başkan ve iki üye bulunmaktadır. İdari yargı kolunun genel görevli olan ilk derece mahkemesidir. Bir idari dava, başka bir mahkemenin görev alanına girmiyor ise veya danıştayın da görev alanında bulunmuyor ise, idare mahkemelerinde görülmektedir.
 • Vergi Mahkemeleri Görevleri; Vergi uyuşmazlıkları, genel bütçe, il özel idareleri, belediye ve köylerin vergileri, bazı mali yükümlülük konuları, zam ve cezalar, amme alacakları gibi konuları içeren mahkemelerdir.
 • Disiplin Mahkemeleri Görevleri; Disiplin mahkemelerinde bir başkan, ikisi üye olmak üzere üç subay bulunmaktadır. Askeri kişileri disiplin konuları ve yargılanmaları gibi konuları kapsamaktadır.
 • Askeri Mahkemeler; Askeri mahkemelerin görev alanları anayasada düzenlenmiş bulunmakla beraber, askeri kişilerin işledikleri askeri suçları kapsamaktadır. Askeri mahkemeler, üç askeri hakimden oluşmaktadır. İddia makamı ise; askeri savcıdır. Üst derece mahkemesi; askeri yargıtaydır. Son inceleme mercii olarak görev yapmaktadır.
Üst Derece Mahkemeler Ve Görevleri; Beş başlık altında inceleyebiliriz. Bu mahkemeler; Anayasa, Yargıtay, Danıştay, Askeri yüksek idare mahkemesi, Uyumazlık isimleri altında toplanmaktadır.
 • Anayasa Mahkemesi; Yasama organlarının denetlenmesi ve anayasaya uygunluğu konuları, bireysel başvurular ve benzer konuları denetlemektedir.
 • Yargıtay; Adliye mahkemelerince verilmiş ve kanunun diğer bir adli merciye bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan bağımsız bir yüksek mahkemedir.
 • Danıştay; Kamu kurumları düzenlemeleri, davaları, vergi ve disiplin kurulu davaları; idari yargı ve dolayısı ile idare ve vergi mahkemeleri, bölge mahkemeleri ve danıştaydan oluşmaktadır. Memurlarla ilgili konular, yönetmelikler, devlet kurumları sınavları, idare tazminatları gibi konuları kapsamaktadır. Danıştayda, idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde verdiği kararların, karşı başvuruları incelenmektedir. Temyiz mahkemelerini içermektedir. Kanun tasarıları, tüzük tasarıları, imtiyaz konuları da danıştayın görevleri arasında bulunmaktadır.
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Bu mahkemenin görev tanımında Türk silahlı Kuvvetleri ile ilgili konular bulunmaktadır.
 • Uyuşmazlık; Adli, idari ve askeri merciilerde bulunan görev ile ilgili kararsızlık ve uyuşmazlıklar konusunda uyuşmazlık mahkemeleri ortaya çıkmaktadır. Uyuşmazlığın çözümü için, görevli mahkeme tespit edilmektedir.
Son Güncelleme : 23.04.2021 12:05:49
Mahkemeler Ve Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mahkemeler Ve Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Mahkemeler Ve Görevleri"
Tüketici haklarının savunulduğu ve davaların görüldüğü mahkeme hangisi acaba? Vergi mi yoksa ceza mahkemelerine mi başvurulması gerekiyor. Yakın zamanda satın almış olduğum telefonun hasarlı çıkması yüzünden satıcıyla sorun yaşadım. Kendisini mahkemeye vermek istiyorum. Hangi mahkemeye yazı yazmam gerekiyor? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi çalışmalar
Ömer . 27.09.2018 16:06:54
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022