Belediye Meclisinin Görevleri

Belediye Meclisinin Görevleri

Belediye meclisinin görevleri, yerel yönetimlerde belediye başkanının yanında bir meclis üyeleri seçilir. Bu belediye meclis üyeleri mahalli seçim yapıldığı zaman partilerin oy pusulasında yer almaktadırlar. Belediye başkanlığı ile belediye meclisi birbirinden ayrılır. Belediye meclisinin belirli görevleri vardır ve yasalar çerçevesinde belirlenir. Belirli günlerde belediye meclisi toplanır ve ne yapacaklarına karar verilir. Belediyede uygulanacak kurallar daha adil, düzgün, uygun planlar çerçevesinde ve hizmetlerin halka mal edilmesi için meclis tarafından idare edilmektedir.

Belediye meclis üyeleri nasıl seçilir?

Yerel seçimler olduğu zaman belediye başkanıyla birlikte 5 yıllığına seçilirler. Bazı yerlerde belediye başkanı olmadığı zaman yerine vekâleten belediye meclis üyelerinden biri vekil olarak tayin edilir. Seçildikleri yerde karar verme mekanizmanın daha sağlıklı işlenmesi için çok gereklidir. Yani belediye meclisine bir nevi danışma meclisi de denilebilir. Belediye meclis üyeleri demokrasi açısından önemli bir işleve sahiptirler.

Belediye meclisinin görevleri nelerdir?

  • Belediye meclisinin görevleri arasında bütçe konusu önem taşımaktadır. Bunun için bütçe hesabının kesin şekilde kabul görmesi gibi görevleri vardır. Yani bütçe kamusal sınırlandırmalara karşı aktarma da yapabilirler.
  • Belediyenin uygulamak isteyeceği imar konusu üzerinde yapılacak planları belediye meclisinde görüşülerek onay ve ret kararlarını alabilir.
  • Belediye meclisi uygun stratejik planlar yapabilir ve belediyenin çalışma planlarını yatırım ve proje programlarını belirleyebilir. Belediyenin altında faaliyet gösteren personelin performans kıstaslarını görüşüp kabul edebilir.
  • Belediye meclisinin bir başka görevi ise uygun gördüğü park, sokak, cadde, önemli tesislerde, isim değişikli yapabilir ve mahalle kurulmasına ya da kaldırılmasına karar verebilir.
  • Belediye meclisi 6762 sayılı kanunu çerçevesinde ortaklık kurabilir ya da bu ortaklardan ayrılma gibi kararlar alabilir. Hemde sermaye satışına ve bunun ortaklığına kararda verebilir.
  • Belediyeye ait olan şirketlerin özelleştirmesine ve uygun faaliyetler için yapılma ve işletme modeli ile yatırımlar yapılmasına karar verebilir.
  • Büyükşehirlerin belediye meclisinde belediyelerin sınırların içerisinde olan çevre düzenleme faaliyetlerin kabul edip ret edebilir. Bu kararlar alınmadan önce bir çevre planı yapılır ve ancak kararı da belediye meclisi alır.
  • Belediye meclisi meclis başkanı ve üyelerini kendi içerisinde seçer. Bundan dolayı meclis başkanlık divanın ve encümen üyeleri de belediye meclisi tarafından seçilir. Tabi bu seçim oturumu belediye meclis başkanı tarafından yürütülür.

Ülkemizde belediye meclisinin son durumu

Üzülerek belirtmeliyiz ki ülkemizde belediye meclisinin görevlerinin yeteri kadar yapamadıkları ve yerel demokrasiden ödün vererek, demokrasinin bir önemli parçası olarak bir davranış sergilememektedirler. Rüşvet, kayırma, torpil gibi gayri ahlaki şeklerde kendilerine çıkar sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. Bu yüzden çıkar çatışmasına girerek işi ehline vermedikleri ve kendi yandaşlarına yol açıkları apaçık görülmektedir.

Son Güncelleme : 27.04.2021 18:40:28
Belediye Meclisinin Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Belediye Meclisinin Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Belediye Meclisinin Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022