Jandarmanın Görevleri

Jandarmanın Görevleri

Jandarmanın Görevleri, Türkiye Cumhuriyet Jandarması 1839 yılında kurulmuştur.Türkiye Cumhuriyeti Jandarması iç güvenliğin sağlanmasında, asayiş ve emniyet ile kamu düzenini sağlamayla ve korumayla görevli, diğer nizamları ve kanunları yerine getiren, silahlı bir askeri kolluk kuvvetidir.Jandarma Genel Komutanlığı idari yönetim bakımından İç İşleri Bakanlığına bağlıdır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup Silahlı Kuvvetlerle ilgili görev ve eğitim bakımından da Genel Kurmay Başkanlığı ile ilişkilidir.Fakat Jandarma Genel Komutanlığı direk İç İşleri Bakanına bağlı bir birimdir.Jandarma Genel Komutanlığı personel sayısı ülkemizde ortalama 260 Bin civarındadır.

Jandarma Kolluklarının Sorumluluk Alanı: Jandarma kuvvetlerinin görev ve sorumluluk alanları polis birliklerinin sorumluluk alanı dışında kalan İl ve İlçe belediye sınır dışları ve polis teşkilatının bulunmadığı bölgelerdir. Bu bölgelerde jandarma asayiş ve emniyeti sağlamadan sorumludur. Türkiye'nin yüz ölçümü göz önüne alındığında Jandarmanın sorumluluk sahası Türkiye yüz ölçümünün %92 sini kapsamaktadır.

Jandarmanın görevleri 2803 sayılı Jandarma Teşkilatı, Görevi ve Yetkileri kanununa göre belirlenmiştir. Bu görevler 4 başlıkta toplanır. Bunlar;
 • Mülki Görevleri
 • Askeri Görevleri
 • Adli Görevleri
 • Diğer Görevleri
Mülki Görevleri:Bu görevler suç işlenmesini önleyici görevlerdir.Ayrıca kamu düzenini sağlamak,emniyeti ve asayişi korumak,kaçakçılığın engellenmesi, takip ve ceza infazı ve son olarak tutukluların dış korunmasıdır.

Askeri Görevleri: Genelkurmay Başkanlığı tarafından askeri kanun ve nizamların gereğince verilen görevlerin bütününü kapsar.

Adli Görevleri: Suç işlenmesinin ardından suçu ve suçluyu ortaya çıkarıp olayın çözülmesi, suçluların yakalanıp delillerle birlikte gerekli adli makamlara götürülmesidir.

Diğer Görevleri: Bu üstteki görevlerin dışında kalan hükumet kararıyla verilen görevlerin bütünüdür.

Jandarmanın Görevleri:
 • Genel Düzeni sağlamak, korumak ve sürdürmek
 • Kimlik kontrolü yapabilmek
 • Kapalı alanları incelemek
 • Gerektiğinde zor kullanma
 • Haberleşme yetkisi
 • Parmak izi, fotoğraf alma ve el koyma yetkisi
 • Gerektiğinde kapatma yetkisi
 • İş adreslerinin belirlenmesi ve ikametgah belirleme yetkisi
 • Bilgi isteme yetkisi
 • Çağrı sorgulama yetkisi
 • Silahla müdahale edebilme yetkisi
 • Arama ve yakalama yetkisi
 • İzinsiz eylem ve hareketleri yasaklama yetkisi
Son Güncelleme : 20.04.2021 04:42:39
Jandarmanın Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Jandarmanın Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Jandarmanın Görevleri"
Arkadaşlar askerlik hakkında muhabbet ederken kafama takıldı. Jandarma genel komutanlığı hangi bakanlığa bağlıdır. Jandarmanın görevleri hangi kanuna göre belirlenmiştir ve bu görevleri nelerdir.
Özer . 08.09.2018 18:32:25
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
çok güzel askerlik ama zor
Pelin . 26.03.2019 19:18:22
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022