Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Nelerdir?

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkili kişidir. Okullarda müdürün olmadığı zamanlarda sorumluluğu alan kişi ise müdür yardımcısı olarak bilinir.

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
 • Müdür yardımcısı ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim öğretim, yönetim, öğrenci, personel, yazışma, bursluluk, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen ve halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri üstlenir ve yerine getirir.
 • Okulda kullanılan belgelerin defter, çizelge ve formlarla ilgili işlemleri yürütür ve gerekli evrakları imzalayan kişidir.
 • Görevlendirildiğinde kurallar içerisinde kurul, komisyon ve ekiplere katılarak başkanlık eder. Bu durumlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
 • Kendisine verilen nöbet görevini yürütür. Nöbetçi öğretmen çizelgesini hazırlayarak, nöbetçi öğretmenleri takip eder.
 • Öğrenci nöbet çizelgesini hazırlar ve öğrencileri izlemeye alarak değerlendirme yapar.
 • Öğretmen ve öğrenci nöbet raporlarını inceleyerek, varsa sorunlar müdür yardımcısına ve müdüre iletmekle görevlidir.
 • Sorumluluğu verilen öğrencilerle ilgili ve işlemleri müdür veya müdür başyardımcısı ile iş birliği yaparak düzenleme yapar.
 • Müdür yarımcısı elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alışverişi ile ilgili işlemleri yürüterek düzene koyar.
 • Mezun olan öğrencilerinin izlenmesine yönelik olan işlemleri yürütmekle mükelleftir.
 • Okulun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendiren kişidir.
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanmasını sağlayarak, ihtiyaçları belirleyip gerekli ödenek ve kaynakları temin eder. Okul imkânlarıyla temin edilemeyen ihtiyaçları ilgili kişilere bildirir. Çözüm odaklı çalışır.
 • Eğitim-öğretimle ilgili yayın, yazılım ve doküman geliştirilmesini, üretilmesine, temin edilmesine, yayımlanmasını ve ulaştırılmasını sağlar.
 • Bina, tesis ve araç gerecinin düzenini, temizliği, bakımı ve kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve kullanılmasını sağlar.
 • Sınavların kurallarına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlar.
 • Personelin devam takip işlemlerini yürüterek ve deftere işlenmesini sağlar.
 • Öğretmenlerin sınıf ve ders dağıtımını yaparak okul içerisinde karışıklığı önler.
 • Personelin kişisel dosyalarını takip ederek, öğretmenin kişisel dosyalarını tutarak, tayini çıkan öğretmenlerin dosyalarını tutanak haline getirir.
 • Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi alır. Alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular. Personelin sicil ve disiplinle ilgili iş ve işlemlerini yönetmeliğine göre yürütür.

Okul Müdür Yardımcısının Görevleri Yorumları

soru

Zeyneddin

28 Mayıs 2024 Salı

Okulda birçok büyük işin müdür tarafından yapıldığını görüyorum ama müdür yardımcısının tam olarak ne gibi görevler yaptığı konusunda bir bilgiye sahip değilim. Okul müdür yardımcısı tam olarak ne gibi görevler yapıyor? Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap yaz
cevap

Admin

18 Haziran 2024 Salı

Okul müdür yardımcıları, okulun idari işleyişine destek olmak ve müdürün yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli görevler üstlenirler. Bu görevler arasında öğrenci disiplin işleri, öğretmenlerin günlük programlarının düzenlenmesi, sınav süreçlerinin organizasyonu, okul etkinliklerinin planlanması ve uygulanması, velilerle iletişim kurulması ve okulun genel düzeninin sağlanması gibi sorumluluklar bulunur. Ayrıca, müdür yardımcıları genellikle belirli bölümlerin veya alanların sorumluluğunu da üstlenirler ve bu alanlarda hem öğrenciler hem de öğretmenlerle yakından çalışırlar.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Böbreğin Görevleri Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Astronot Görevleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mimarın Görevi Nelerdir?

Mimarın Görevi Nelerdir?

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

İslamda Kocanın Kadına Karşı Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Kaymakamın Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Sitoplazmanın Görevleri Nelerdir?

Güncel

Şantiye Şefinin Görevleri Nelerdir?

Şantiye Şefinin Görevleri Nelerdir?

Güncel

Savcının Görevleri Nelerdir?

Savcının Görevleri Nelerdir?

Güncel

Q Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Q Klavye Tuşlarının Görevleri Nelerdir?

Genel Müdürün Görevleri Nelerdir?

Genel Müdürün Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Meslekler ve Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Polisin Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Sivil Toplum Kuruluşlarının Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Kanın Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

Müdürün Görevleri Nelerdir?

İsrafil Görevi Nelerdir?

İsrafil Görevi Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Sadrazamın Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Boşaltım Sistemi Organları ve Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Sandık Başkanı Görevleri Nelerdir?

Üreter Görevi Nedir?

Üreter Görevi Nedir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Ribozom Görevi Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Sindirim Sistemi Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Hafaza Meleklerinin Görevleri Nelerdir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Bağırsağın Görevi Nelerdir?

Kemiklerin Görevi Nedir?

Kemiklerin Görevi Nedir?

Devletin Temel Görevleri Nelerdir?

Devletin Temel Görevleri Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

İşlemcinin Görevi Nelerdir?

Zabıt Katibi Görevleri Nelerdir?

Zabıt Katibi Görevleri Nelerdir?

Güneşin Görevleri Nelerdir?

Güneşin Görevleri Nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığının Görevleri Nelerdir?

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6