Organellerin Görevleri

Organellerin Görevleri

Organellerin görevleri: Bir hücrenin normal bir şekilde çalışabilmesi için bazı organellere ihtiyacı vardır. Bu organeller her hücrede bulunmaktadır. Hayvan ve bitki hücrelerinde bazı farklılıklar olsa da genel olarak bütün hücrelerde organeller vardır. Bu organellerin görevleri birbirinden farklıdır. Çünkü her organelin kendini özgü hücrede bir yeri ve görevi bulunmaktadır. Organellerin görevleri hücrede bulundukları yere göre de farklılık gösterebilmektedir. Bir hücrede aşağıda görevleri ile birlikte vereceğimiz organellerin hepsi ya da sadece bir kısmı olabilir. Biyolojinin olmazsa olmaz konularından biri olan organellerin görevleri oldukça önemlidir. Özelikle de biyoloji sorularında oldukça sık çıktığı için mutlaka bu organellerin görevlerinin bilinmesi ya da ezberlenmesi gerekmektedir.

Organellerin görevleri:

Ribozom: Prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunan zarsız organeldir. Yapısı rRNA ve proteinlerden oluşur. Nükleoprotein özellik gösterir. Büyük ve küçük olmak üzere iki alt birimden oluşur. Ribozom organelinde protein sentezi gerçekleşir. Ribozomun alt birimlerinin sentezi çekirdekçikte gerçekleşir. Ribozom aktivitesi artan bir hücrede; aminoasit miktarı azalır, hücre ph derecesi artar, peptid bağı sayısı artar, su miktarı azalır ve ATP miktarı azalır.

Endoplazmik Retikulum: Hücre zarı ile çekirdek zarı arasındaki boşluğu dolduran kanalcıklar ve kesecikler sistemidir. Ağ şeklinde hücre içine dağılmış durumdadır. Genel olarak hücre içi madde iletiminde görev alır. Hücrenin mekanik etkilere karşı dayanıklılığını arttırır. Hücrenin omurgası kabul edilir ve hücreye desteklik sağlar. Hücre zarından meydana gelmiştir. Çekirdek zarı ile golgi ve koful gibi organellerin oluşmasında etkilidir.

Golgi Cisimciği: Endoplazmik retikulumdan meydana gelmiştir. Sisterne adı verilen yassılaşmış keseciklerin üst üste yığılması ile oluşurlar. Golgi bir üretim, depolama, ayırma ve gönderme merkezi gibi düşünülebilir. Salgı için özelleşmiş hücreler de bol miktarda bulunur. Yağ sentezi yapar. Glikoprotein ve lipoprotein sentezinde görev yapar. Hücre zarı onarımında görev yapar. Hücreler tarafından sentezlenen birçok polisakkarit golgi ürünüdür.

Lizozom: Hidrolitik enzimler içeren tek zarla çevrili keseciklerdir. Olgun alyuvar hücreleri ve yüksek yapılı bitki hücrelerinde bulunmaz. Lizozomlae hücre içi sindirimde görev yaparlar. Fagositoz ve pinositoz yapan hücrelerde sayıları fazladır. Vücudumuza giren mikropları akyuvarların fagositoz yaparak parçalamasında etkili rol oynar.

Koful: Tek katlı zarla çevrili sıvı dolu keseciklerdir. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bitki hücrelerinde ise büyük ve az sayıdadır. Fagositoz ve pinositoz olayları sonucunda besin kofulları oluşmaktadır.

Sentrozom: Zarsız bir organeldir. Özellikle hayvan hücrelerinde ve mantar hücrelerinde bulunur. Sentrozom hücre bölümleri sırasında iğ ipliklerini oluşturarak kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlar.

Mitokondri: Çift katlı zarla çevrili bir organeldir. Mitokondri organelinin görevi oksijenli solunum yaparak hücre için gerekli ATP' yi sentezlemektir.

Plastitler: Bitki hücrelerinde ve alglerde bulunan bir organeldir. Bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde bulunmaz.

Kloroplast: Çift katlı zarla çevrili bir organeldir. Taşıdığı klorofil pigmentinden dolayı bitkilerin yeşil renkli görünmesini sağlar.
Son Güncelleme : 08.04.2021 10:08:24
Organellerin Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Organellerin Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Organellerin Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022