Ek Fiilin Görevleri

Ek Fiilin Görevleri

Ek Fiilin Görevleri; Ek fiil; yalnız başına bir anlamı olmayan fakat eklendiği kelimeye farklı anlamlar yükleyen, görevleri olan -imek fiilidir. Burada fiil kökü -i ve yanına eklenen -mek eki ''i''nin fii olduğunu anlatmak için anlatmak için gerekli olan mastar ekidir. Ek fiil de aynı fiiller gibi çekimlenebilir ama fiilerin aldığı gibi bütün haber ve dilek kiplerini almaz. Ek fiilin 4 tane kip ile çekimi vardır. Bu kip çekimleri;
 • Ek fiil; -i Kip; -di ve toplamda -idi olur. Görülen geçmiş zaman kipi.
 • Ek fiil; -i Kip; -miş ve toplamda -imiş olur. Öğrenilen geçmiş zaman kipi.
 • Ek fiil; -i Kip; -se ve toplamda -ise olur. İstenen kipi
 • Ek fiil; -i Kip; -dir olur ve toplamda -idir olur. Geniş zaman
Ek fiilin ''-idi, imiş, ise'' ekleri kendinden önce gelen sözcük ile ayrı yazılabileceği gibi sözcük ile bitişik de yazılabilir. Bitişik yazıldığı zaman ''i'' ek fiili düşer ve yalnızca kip eki sözcük ile bitişik yazılır.

Ek Fiilin Görevleri

Ek fiilin iki ana görevi vardır. Bunlar;
 • İsimlere ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem yapmaktır.
 • Basit zamanlı olan fiillere gelerek onları birleşik zamanlı fiil haline getirmektir.

İsimlere ve İsim Soylu Sözcüklere Gelerek Onları Cümlede Yüklem Yapması;

Genel olarak fiiller yüklem olarak cümlede aransa da isim ve isim soylu sözcüklerde yüklem olur. Bunu sağlayan ise ek fiildir. İsim ve isim soylu sözcükler bunu farklı şekillerde uygular.

1- Ek fiilin görülen geçmiş zamanı (-idi)
 • İsim yada isim soylu sözcüğe -i eki ek fiil olarak, kip eki olarak -di ve şahıs eki olarak -m, -n, -k, -niz, -ler geldiği zaman örnek bazı cümleler;
 • Evin işini bitiremediğim için huzursuzdum. (huzursuz idim)
 • Mahmut ve ben çok iyi bir ikiliydik. (ikili idik)
 • Benim kardeşim öğrenci iken bile çok tembeldi. (tembel idi)
 • Hayallerindeki ülke bu değildi. (değil idi)
 • 2- Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı (-imiş)
 • İsim yada isim soylu sözcüğe -i eki ek fiil olarak, kip eki olarak -miş ve şahıs eki olarak -m, -sin, -siniz, -iz, geldiği zaman örenk bazı cümleler;
 • Bu dönem talihli kişi senmişsin. (sen imişsin)
 • Bu akşam yemekte köfte, patates kızartması varmış. (var imiş)
 • Seni çok aradım fakat müsait değilmişsin. (değil imişsin)
 • Ayşe sanıldığı kadar terbiyeli değilmiş. (değil imiş)
3- Ek fiilin şartı (-se)
 • İsim yada isim soylu sözcüğe -i eki ek fiil olarak, kip eki olarak -se ve şahıs eki olarak -m, -n, -k, -niz, -ler geldiği zaman örnek bazı cümleler;
 • Eğer işten yorgun geldiysem hemen uyurum. (geldi isem)
 • Bacak kasların iyi çalışmıyorsa doktora git. (çalışmıyor ise)
 • Sınavda soruları çok kolaysa neden düşük puan aldın? (kolay ise)
 • Bu kızı çalışkan değilse eleyin. (değil ise)
Basit Zamanlı Olan Fiillere Gelerek Onları Birleşik Zamanlı Fiil Haline Getirmesi;

Fiilin kök veya gövdesi + kip eki + şahıs eki = Basit zamanlı fiil
Fiilin kök veya gövdesi + kip eki + ek fiil eki (idi, imiş, ise) + şahıs eki = Birleşik zamanlı fiil
Örnek;
 • Uyu + muş + um ; Uyu + muş + idi + m
 • Bil + iyor + sun ; Bil + iyior + imiş + isin
 • Git + meli + yiz ; Git + meli + ise + k
Son Güncelleme : 27.03.2021 04:36:26
Ek Fiilin Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Ek Fiilin Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Ek Fiilin Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022