Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İç Organlarımızın Görevleri

İç Organlarımızın Görevleri

İç Organlarımızın Görevleri, Vücudumuzda bulunan organların kendine ait bir işleyişi vardır. Bu nedenle bulundukları yer ve yapısı farklıdır. Ancak belirli bir işleyişte ilerleyen sistemin birbirine bağlı parçaları gibi çalışırlar. Birinin işleyişindeki aksama diğerini de etkiler. İç organlarımızın görevleri şöyledir:

Kalbin Görevleri


İçi boş, kas yapısından oluşan kalp, göğüs boşluğunda büyük bir yer kaplamaktadır. Yetişkin bir insanın kalbi, yumruk büyüklüğü ile eşdeğerdir. Her organ önem taşır ama diğer organların görevlerini yerine getirebilmesi için kalp vücuda kan pompalar. Günde yaklaşık 100.000, yılda 40 milyon ve yaşam boyunca 2.5 milyar kere, 8 ton kanı vücuda pompalar. Vücudun ısısını düzenler, metabolizmadan ortaya çıkan atıkları vücuttan uzaklaştırır, asit baz dengesini sağlar ve vücuda gerekli hormonları ve hücreleri diğer organlara taşır. Bu görevlerin tamamını kalp ve damar sistemi gerçekleştirir.

Karaciğerin Görevleri


Diyaframın hemen altında, sağ tarafta, yaklaşık 2 kg yakın koyu kırmızı renkte bir organdır. Şekerin depolanması, kandaki şekerin kullanılması, vücuttaki toksit maddelerin temizlenmesi, kan miktarının ayarlanması, kanın pıhtılaşması için gerekli malzemelerin üretilmesi, depo edilmiş yağların kullanılması, karaciğerin görevleri arasındadır.

Akciğerin Görevleri


Göğüs boşluğunda bulunan bir organdır. Görevi atmosferdeki oksijeni kana taşımak, kandaki karbondioksiti de dışarı vermektir.

Soluk Borusunun Görevleri

Dışarıdan vücuda giren havanın geçtiği bir borudur. Dışarıdan gelen havayı ciğerlerimize taşır.

İnce Bağırsağın Görevleri

Vücuda giren gıdanın difüzyonunu ve emilimini sağlar. Bu görevi kıvrımlı yapısı ile gerçekleştirir. Bir insanın ince bağırsağı 7 metre uzunluğundadır.

Kalın Bağırsağın Görevleri

İnce bağırsak ile anüs arasında yer alır. Dışkının depolandığı yer olarak da bilinen kalın bağırsak, dışkı posasını sudan ayırır ve anüse gidinceye kadar bekletir.

Böbreğin Görevleri

Proteinlerin parçalanması sonucunda vücutta oluşan üre gibi zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırır.

Pankreasın Görevleri

Sindirim işlemine yardımcı olur ve vücuttaki kan şekerini düzenler.

Yemek Borusunun Görevleri

Ağız yoluyla alınan besinlerin mideye ulaştırılmasını sağlar.

Dalağın Görevleri

Eskimiş kan hücrelerini yok eder gerektiğinde ise yeni kan hücreleri oluşturur.

Anüsün Görevleri

Sindirim kanalının bitiş kısmıdır. Dışkının vücuttan atılmasını sağlar.

Apandisin Görevleri

Kalın bağırsakta bulunan mikropları öldürerek hastalık yapmasını engeller.

Midenin Görevleri

Sindirim sisteminin en önemli organıdır. Yenilen gıdalar mideye ulaşır ve burada enzimler sayesinde parçalanır. Parçalanan gıdalar ince bağırsağa geçirilir ve burada emilimin yapılması sağlar ve besin maddelerinin kana geçişini gerçekleştirir.

Onikiparmak Bağırsağının Görevleri

Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin sindirimini gerçekleştirmektir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 06:52:01
İç Organlarımızın Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İç Organlarımızın Görevleri Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "İç Organlarımızın Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içerisinde an...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin ya da grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı ...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devleti'nden de önceki devletlere dayanır. An...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran, kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur. Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzer...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024