İşyeri Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

İşyeri Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

İşyeri Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları, işyeri hekimi iş sağlığı ve güvenliği için Sağlık bakanlığınca yetki verilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip olan sağlık çalışanıdır. İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları işyerinde bulunan diğer sağlık personeli ile birlikte çalışmayı gerektirir. İşyeri hekimi görev yetki ve sorumluklarını yerine getirirken, işin akşını aksatmadan, verimli bir çalışma ortamına katkıda bulunarak, işveren ve işyerine ait meslek sırlarını ve kişisel sağlık dosyasında bulunan bilgileri gizli tutmak ile yükümlülük altındadır. İşyeri hekimleri görevlerini yerine getirirken, hizmet vermiş oldukları işverene karşı sorumludurlar.

İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları nelerdir?

 • İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları doğrultusunda çalışma ortamının denetlenmesi ve gözetimin yaparak işverene rehberlik hizmetinde bulunur.
 • İşyerinin tasarımı, kullanılan araç gerecin ve işin planlanması, uygulanması, ve kişisel koruyucu donanımların seçilmesi, iş sağlığına uygun kuralların sürdürülmesi için işverene tavsiyelerde bulunur.
 • Çalışan sağlığının devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile işverene tavsiyelerde bulunur.
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılarak, işin yürütülmesi sırasında çalışanların fiziksel ve zihinsel bakımından iş ile ilgili uyumlarının sağlanması ve stres faktörlerinden korunmaları için çalışanlara rehberlik hizmeti verir.
 • İşyerinde bulunan tüm sosyal yaşam alanlarının hijyen şartlarını denetleyerek, çalışanların beslenme ve su ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanmasını temin eder.
 • İş kazası ve meslek hastalıklarının tekrar etmemesi ve alınması gereken önlemler konusunda işverene önerilerde bulunur.
 • İş sağlığı ve iş güvenliğine dair alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
 • İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları konusunda işyerinin risk değerlendirmesi de yer almaktadır. Hekim risk değerlendirmesi yaparak, sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene öneride bulunur ve bu durumların takibini yapar.
 • Özellikle hamile ve emziren kadınlar, 18 yaş altı çalışanlar, meslek ve kronik hastalığı olan çalışanlar, yaşlı, malul ve engelliler, iş kazası yaşayanlar, ilca ve madde bağımlılığı olan çalışanları koruma altına alarak yakından takip eder ve risk değerlendirmesinde bulunur.
 • İşe giriş, periyodik muayene, ve tetkikler ile alakalı olarak çalışanları bilgilendirir ve işyerinde yapılacak genel sağlık taramalarında çalışanların bilgi sahibi olmasını sağlar. Çalışanlara yapılacak olan periyodik muayeneler düzenli olarak yapılır ve hekim uygun görürse bu muayenelerin süresi de kısaltılabilir.
 • Periyodik muayene sonuçları düzenlenir, dosyalanır ve işyerinde saklanır.
 • İşe devamsızlık sebebi sağlık sorunlarından dolayı olan çalışanlarda işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında olabilecek bir ilişki durumunu belirler ve gerektiğinden işverenden çalışma ortamının uygunluğu hakkında ölçüm yapılmasını talep edebilir.
 • Sağlık sorunları nedeni ile işine uzun süre ara vermiş olan çalışanlarda işe döndükleri zaman gerekli muayeneleri yaparak kişinin sağlık durumuna ilişkin uygun bir bölümde çalışmasını işverenden talep edebilir.
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli tedbirleri alarak, gerekli muayene ve tetkikleri gerçekleştirir.
 • İlk yardım ve acil müdahale için çalışanlara gerekli eğitimleri ve hijyen madde bağımlılığı konusundaki eğitimleri sağlar. Çalışanları işyerindeki risklere karşı bilgilendirir.
 • İş güvenliği uzmanı ile birlikte yıllık değerlendirme raporu hazırlar. Ve iş güvenliği uzmanı ile çalışma ortamının gözetimi ve gerekli ölçümlerin yapılması konularında işbirliği içerisinde çalışır.
 • İş kazası ve meslek hastalığına yakalanmış olan çalışanlarda rehabilitasyonu sağlar.
 • İşyeri hekiminin görev yetki ve sorumlulukları kapsamında işverene iş sağlığı ve güvencesine dair verdiği yazılı bildirimlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde durumu iş kurumu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
 • İşyerinde hayati tehlike durumlarında işverene işi durdurması için talepte bulunabilir.
 • İşyeri hekimleri işlerinin gerektirdiği gelişim süreçlerini tamamlamak için eğitim, seminer ve panellere katılabilir bu da görev içerisinde yer aldığından hekimin çalışma süresine dahildir.
Son Güncelleme : 18.04.2021 19:21:41
İşyeri Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İşyeri Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İşyeri Hekimi Görev Yetki Ve Sorumlulukları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022