Bakanlar Kurulunun Görevleri

Bakanlar Kurulunun Görevleri

Bakanlar kurulunun görevleri, bakanlar kurulu yapılan genel seçimlerin ardından geçici olarak seçilir daha sonra hükumet güvenoyunu aldıktan sonra yeniden revizyona giderler. TBMM içerisinde bakanlar kuruluna büyük işler düşmektedir. Hükumet işlerini yürütülmesinde aktif görev alırlar.

Bakanlar kurulunun başlıca görevleri

  • Genel siyaseti yürütmek: Bakanlar kurulunun en önemli görevlerinin başında gelmektedir. Merkezi idarenin başında gelirken aynı zamanda cumhurbaşkanı ile birlikte yürütme işlevini görmektedir. TBMM’de çıkarılan kanunların işleyişine bakar ve uygunluğunu denetler.
  • Kanun önerisi hazırlar: Bu maddede bir kanun hazırlama söz konusudur. Yani bir kanunu hazırlayıp kamu kuruluşlarıyla paylaşır. Şayet kabul görürse bakanlar kurulu onaylar ve bakanların amiri olan başbakana gönderilir. Başbakan uygun görürse bu kanunun onaylar tekrar bakanlar kuruluna gönderir. Bakanlar kurulunun üyeleri tarafından imzalanır ve TBMM’de kanun tasarısı şeklinde sunulur.
  • Silahlı kuvvetlerin müdafaa için hazırlamak: Ülkemizin iç ve dış tehditlere karşı oluşabilecek diplomatik, siyasi, askeri, ekonomik saldırılara karşı Türk Silahlı Kuvvetlerini etkin şekilde kılmak ve savunma için odaklamak. Bu gibi yetkiler Bakanlar kurulunun görevleri arasında yer almaktadır. Bu görevlerin yerine getirilmesinde bakanlar kurulu TBMM’ye karşı sorumludur.
  • Milli güvenliği sağlamak: Milli güvenlik kurulunun yanında Bakanlar kuruluda faal şekilde görev almaktadır. Yani bu konuda ulusal ve milli güvenliğin sağlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerini iç ve dış tehditlere karşı hazırlamak ve rotasını belirlemesidir. Aynı şekilde Bakanlar Kurulu TBMM’ye karşı sorumludur ve hesap vereceği yer de TBMM’dir.
  • Kanun hükmünde kararname çıkarmak: Olağanüstü hallerde, sıkıyönetimde, darbe gibi durumlarda cumhurbaşkanını başkanlığında toplanır ve KHK çıkarma yetkisine sahiptir. Bu kararnameyi çıkarabilmesi için TBMM’den herhangi bir icazet almasına gerek yoktur. Bu yasa bakanlar kuruluna yetki genişliği vermiş ve TBMM’ye danışmadan direk uygulayabilir.
  • Olağanüstü hal ve sıkı yönetim kararı vermek: İlk başta bu gibi önemli kararlar Bakanlar kurulana verilmemiş olsa da Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bu gibi durumlarda hiyerarşi biraz karışıktır. Bakanlar kurulu bu gibi durumlarda TBMM’nin onayını almasına gerek yoktur. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararı aldıktan sonra resmi gazetede yayınlanır ondan sonra meclise sunulur. Artık TBMM bu kanunun uygun görürse sıkı yönetim ve olağanüstü hal ilan edilir. Kabul etmezse yapılamaz.
  • Bütçe ilgili tasarı hazırlamak: Bütçenin hazırlanmasında Bakanlar kurulu görevlidir. Yılbaşından en az 75 gün öncesinden bütçe tasarısını TBMM’ye sunmak zorundadır. Yani 15 Ekim’e tekabül etmektedir. TBMM’ye sunduktan sonra 55 gün içerisinde bu öneri ya kabul ya da ret edilir. Yeni yıla girmeden önce muhakkak bu tasarı kabul edilmesi gerekir.

Son Güncelleme : 06.12.2020 13:08:59
Bakanlar Kurulunun Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bakanlar Kurulunun Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Bakanlar Kurulunun Görevleri"
Şimdi hükümet aistw başkanlık sistemine döndü ama eskiden bakanlar kurulu vardı. Bakanlar kurulu kararları ile ülkeye yön verilirdi. Bakanlar kurulunun görevleri başka nelerdir?
Seyfullah . 02.11.2018 16:43:36
CEVAP YAZ
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022