Anayasa Mahkemesi Görevleri

Anayasa Mahkemesi Görevleri

Anayasa Mahkemesi Görevleri, İlk anayasa mahkemesi 15 asıl 5 yedek üye ile 1961 anayasası ile hayatımıza girmiştir. 1982 anayasamızda ise 146. ve 153. maddeler de yeniden düzenlenerek 11 asıl dört yedek üyeli sistem getirilmiş olup, Anayasa da yapılan 2010 değişikliğiyle Anayasa Mahkemesinin Görevleri kuruluş ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. En son haliyle üye sayısı 17 olan Anayasa mahkemesi genel kurul ve iki bölüm şeklinde çalışması benimsenmiştir.

Siyasi parti davaları ile başvuruları ve iptal, itiraz davalarını Yüce Divan olarak devam ettirilecek yargılamalara genel kurul bakmakta olup, Anayasa Mahkemesi Görevleri arasına giren bireysel başvurular hakkında karar vermek, kabul etmek ve incelemesini yapmak için komisyon oluşturmak 2010 değişikliği ile Anayasaya girmiştir. Ayrıca değişiklik ile Anayasa mahkemesinin üyesi olanlar görev süresi 12 yıl ile sınırlandırılmış ve ikinci defa seçilmesinin önü kapatılmıştır.

Anayasa mahkemesi görevleri nelerdir?

Norm denetimi; Norm henüz yasalaşmamış, fakat evrensel olarak herkesin kabul ettiği kurallar bütünüdür. Anayasa mahkemesi; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve TBMM iç tüzüğünün şekil ve esas bakımından inceleyip denetleyebilir. Anayasa değişikliklerinde ise sadece şekil yönünden yani yeterli çoğunlukla ve değiştirilip değiştirilmediğini denetler ve inceler.

Anayasa mahkemesine, kanunlara aykırılık nedeniyle yapılan başvuruyu itiraz ve iptal yolu ile yapılır. İtiraz yolu ile yapılan denetim somut norm denetim, iptal şeklinde yapılan başvuruya ise soyut norm denetim denir.

Anayasa mahkemesi görevleri arasında yer alan kanunların, Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün Anayasa hükümlerine aykırılığı iddiası ile iptal dava açabilme yetkisi; Cumhurbaşkanı, İktidar ve Muhalefet partisi grupları ile koalisyon ortağı hükümetin büyük ortağı ve TBMM'nin beşte biri üyelerine aittir. Esas hakkında dava açma süresi Resmi Gazete de yayımından itibaren altmış gündür. Şekil bakımından iptal başvurusu ise on gün içinde yapılmalıdır.

İtiraz ise sadece kanun ve kanun hükmünde kararnameler için kullanılabilir. Ayrıca kanunların şekil yönünden Anayasa'ya aykırılığı da itiraz konusu değildir. Görülmekte olan bir dava aşamasında yerel mahkeme kanunun anayasaya aykırılığını görürse bu konuda Anayasa Mahkemesinin vereceğe karara kadar davayı geriye bırakabilir.

Bireysel başvuruların incelenmesi; Kamu gücünü kullanan kurum ve kişilere karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasa mahkemesine başvuru imkanı tanınmıştır. Başvurunun nedeni temel haklar ve özgürlükler ihlali olmalıdır.

Anayasa mahkemesinin yüce divan görevi; Anayasa mahkemesi başkanı, Cumhur başkanı, Bakanlar, TBMM Başkanı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Askeri yüksek idare mahkemesi başkanı ve Askeri yargıtay üyeleri, başsavcılar ve vekillerini, HSYK başkan ve üyelerini yüce divan özelliği ile yargılar. Genel kurmay başkanı, Hava, kara, deniz ve jandarma genel komutanını görevleri nediyle karıştıkları suçlardan dolayı yargılar.

Anayasa mahkemesinin diğer görevleri ise; siyasi partilerin mali denetimlerini yapmak, kapatma davalarına bakmak, ,milletvekilliği düşürülen kişi yedi gün içinde Anayasa mahkemesine başvurabilir, mahkeme 15 gün içinde neticelendirir. Ayrıca Uyuşmazlık Mah. başkanını kendi içinden seçer.

Son Güncelleme : 25.12.2020 00:30:13
Anayasa Mahkemesi Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Anayasa Mahkemesi Görevleri"
Merhaba. Benim hukuksal olarak mahkemelere işim düştüğü zaman kendi lehime kararlar çıkmak yerine hep aleyhte kararlar çıkmaktadır. Bütün mahkemelere başvurmama rağmen yine olumlu sonuç alamıyorum. Son olarak Anayasa Mahkemesine başvurmaya karar verdim. Ama Anayasa Mahkemesinin hangi görevleri yaptığı ile ilgili olarak pek bilgim yoktur. Anayasa Anayasa Mahkemesinin hangi görevleri vardır?
Raşide . 05.10.2018 16:28:54
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022