Beynin Bölümleri Ve Görevleri

Beynin Bölümleri Ve Görevleri

Beynin bölümleri ve görevleri, kafatasının içerisinde bulunan ve girintili çıkıntılı bir yapıya organa beyin adı verilir. Beyin iç bölüm ve dış bölüm olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Beynin iç bölümü beyaz, dış bölümü ise boz renklidir. Beynin dış kısmında sinir hücreleri yani aksonlar bulunmaktadır. Bu sinir hücreli kısma da ak madde denilir. Anatomik olarak beyin 3 beyinden oluşmaktadır. Bunlar ön beyin, arka beyin ve orta beyindir. Bu bölümler birbirleri ile bağlantılı olsa da birbirinden farklı görevleri vardır. Beynin bölümleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Beynin bölümleri;

Ön beyin: Uç beyin ve ara beyin olarak iki bölümden oluşmaktadır. Ön beyin, beynin bölümleri arasında en çok dikkat çeken, en büyük bölümüdür.
  • Ara beyin; Ön beynin talamus, hipofiz bezi ve hipotalamusun arka bölgelerini içine alan kısma denilir. Talamus koku duyusu hariç beynin kabuğuna giden duyuların toplanması ve dağılması bu kısımdan sorulur. Duyular beyin kabuğuna iletmeden önce güzel ya da çirkin, iyi veya kötü gibi sınıflandırmaların yapıldığı yerdir. Hipotalamus ise doku ve iç organların kontrol merkezidir. Fakat bu işlem ancak ve ancak hipofiz bezlerinin denetlenmesi ile sağlanmaktadır. Bu olaylar vücut içi dengenin sağlanması ile gerçekleşir.
  • Uç beyin; Beynin diğer bölümlerini üst taraftan kapatan bölüme denilir. Önden arka kısma doğru yarıklar ve çatlaklar ile birbirinden ayrılarak, küre şeklinden meydana gelmiştir. Bu kısım üst bölgeden nasırlı kısım ile, alt bölgeden ise beyin üçgeni adı verilen bağlarla birbirine bağlanmıştır. Bu bağlara da akson denilmektedir. Uç beynin görevleri hayal kurma, öğrenme, değerlendirme, hafıza, konuşma, istemli hareket, yazma, çağrışım ve bilinçli düşünme gibi olayların oluşumunda etkilidir. Yani bu bölüm duyu organlarının kontrol merkezi haline gelmiştir.
Orta beyin: Ön beyin ile arka beynin arasında kalan kısma denilir. Bu bölümde bazı görme ve işitme refleksleri bulunmaktadır. Bu merkezler ışıkta göz bebeğinin küçülmesini ya da bir kaç işitme refleksini ortaya çıkarmaktadır.

Arka beyin: Bu bölüm omurilik, omurilik soğanı ve beyincikten oluşmaktadır.
  • Omurilik; soğanından başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzanan, silindir şeklindeki yapıya omurilik adı verilir. Omurilik beyin yapısından farklı olup, dışı ak madde içerisi ise boz maddeden oluşmuştur. Bu bölümde omurilik sıvısı bulunur ve üç zardan oluşur. Yetişkin bir bireyde omurilik ortalama 45 cm uzunluğundadır. Omuriliğin görevleri beyinden vücuda ve organlara giden ve beyine gelen uyarıları iletmektedir.
  • Beyincik; omurilik soğanının üzerinde bulunmaktadır. Beynin arka ve alt kısmında bulunan beyinciğin ortasında bir merkezi vardır. Bu merkez iki küreden oluşur. Beyinciğin dış kabuk kısmı boz maddelerden, nöronlardan oluşmaktadır. İç kısımlarında ise ak maddelere yani nöron aksonları yer almaktadır. Beyinciğin görevi vücudun dengelenmesini, kas hareketlerinin düzenlenmesini ve çizgili kasların düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Eğer beyincik zedelenirse, bireyin kas hareketleri de düzensizleşir.
  • Omurilik soğanı; beyinciğin alt kısmında omurilik ile varol köprüsü arasında bulunmaktadır. Bu bölüme son beyin adı da verilir. Omurilik soğanının içi boz madde, dışında ise ak madde görülür. Beyinden vücuda giden sinirler çapraz oluşum ile giderleri. Yani beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını, beynin sol tarafı ise vücudun sağ tarafını kontrol etmektedir. Omurilik soğanında sindirim, boşaltım, dolaşım ve solunum gibi olaylar gerçekleşir. Bunun yanında çiğneme, yutma, yutkunma, kusma, hapşırma gibi vücudun refleksleri de burada kontrol edilmektedir. Bu sebepten ötürü omurilik soğanı insan yaşamı için bir nevi hayat düğümüdür. Omurilik soğanının zedelenmesi ani ölümlere bile yol açabilmektedir.
Son Güncelleme : 26.02.2021 07:00:38
Beynin Bölümleri Ve Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beynin Bölümleri Ve Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Beynin Bölümleri Ve Görevleri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık Başkanı Görevleri
Sandık başkanı görevleri; oy verme işlemi için kurulan sandıkların başında görevlilerin en yetkilisine sandık başkanı denir. Her partinin kendi üyelerinin içinden seçip gönderdiği kimselere sandık görevlisi denir. Sandık başkanı ilçe seçim kurulu tar...
Subay Görevleri
Subay Görevleri
Subay görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yöneten bölümüdür. Rütbeler Asteğmen'den başlayıp Orgeneral'e kadar gitmektedir. En yüksek rütbe Mareşallik'tir. Subay olmak için harp okullarına veya diğer üniversitelere gitmek gerekir. Harp okullarından...
Okul Müdürü Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Okul müdürü görevleri; Okul müdürü, Eğitim ve öğretim personellerinin bütün faaliyetleri, okuldaki sekreter, öğrenciler ve okul içerisindeki eğitim ve öğretim çalışmalarını planlayan ve organize eden kişilere verilen isimdir. Okulun yönetiminden, eği...
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi
Kan Pulcukları Görevi: Oldukça küçük bir yapıya sahip olan kan pulcukları kanda renksiz olarak bulunan yapılardır. Çekirdekleri olmayan bu yapıların yaklaşık bir saat yaşayabilme özelliğine sahip oldukları için ömürleri çok kısadır. Platelet olarak d...
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri, Demokratik bir şekilde eğitim ve öğretim yılının gerçekleşmesi için okullar diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, program ve emirlere u...
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Okul Memuru Görevleri, Kendilerine verilen görevleri düzenli bir şekilde işleyişlerin ve hizmetin gereklerine uygun olarak yaparak bunların devam etmesini sağlayan kişidir. Okullarında, personelin özlük dosyalarını işleyen, okulla ilgili mali işleri ...
Komando Görevi
Komando Görevi
Komando görevi, Askeri Kuvvetleri içerisinde er, subay, astsubay veya erbaşların gerekli eğitimden geçirilmesi ile birlikte aldıkları komando eğitimi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde asker birliği olarak tanımlanır. Yaşanacak olaylar içer...
Uç Beyin Görevleri
Uç Beyin Görevleri
Uç beyin görevleri, diğer bir adı ile beyin yarım küresi olarak adlandırılan uç beyin, üstü nasırlı hücrelerle, altı ise beyin üçgeni denilen köprülerle bağlanmaktadır. Bu köprülere akson adı verilir. Uç beyinin orta kısmında birinci karıncık ve ikin...
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri; Münazara önceden belirlenmiş bir konuda farklı görüşlere sahip olan bireylerin yada grupların jüri önünde tartışmalarıdır. Münazarada bireyler konuyu yaptıkları araştırmalar ve karşı tarafın savunmaları ile bağlantılı o...
Müftünün Görevleri
Müftünün Görevleri
Müftünün görevleri: Müftü okuduğu bilgiler ışığında toplumdaki insanları dinimiz hakkında düşünceleri ile bilgilendiren ve bu anlamda hizmetler düzenleyip denetleyen kişidir. Bu nedenle müftünün konuşma yeteneğinin iyi olması ve birçok insanı din kon...
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Osmanlı devletinde vakıflar ve görevleri; Vakıf, şahsi veya kamusal mal varlığının belirli bir amacın gerçekleştirmek amacıyla bağışlanması sonucu kurulan legal yapılardır. Vakıf kültürünün temeli Osmanlı Devletinden de önceki devletlere dayanır. Anc...
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri
Defterdar Görevleri; maliye bakanlığının devlet hazinesine ait alacaklarının tahsilatını yaptıran,kamu hizmetlerinin giderlerini ayarlayan maliyeye bağlı defterdarlığın en yüksek dereceli memurudur.Anadolu defterdarı ve Rumeli defterdarı olmak üzere ...

 

Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Okul Memuru Görevleri
Komando Görevi
Uç Beyin Görevleri
Münazara Başkanının Görevleri
Müftünün Görevleri
Osmanlıda Vakıflar Ve Görevleri
Defterdar Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Çiftçinin Görevi
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Müdürün Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Özel Harekat Polisi Görevleri
Fabrika Müdürü Görevleri
Nöbetçi Öğrencinin Görevleri
Bitki Hücresinin Görevleri
Aile Bireylerinin Görevleri
Kulağın Görevleri
Hükümetin Görevleri
Aşçının Görevleri
Muhasebecinin Görevleri
Meslekler Ve Görevleri
Şoförün Görevleri
Popüler İçerik
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri
Uzman Çavuş Görevleri; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daimi olarak görev başında olması gereken önemli derecede özel, teknik ve kritik görevler al...
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevi
Çiftçinin Görevleri, Toprakla ilgilenen tarım ürünlerini ve hayvansal ürünlerin üretimini yapan, tarlayı ekip biçen emekçi insanlardır. Çiftçilik, ilk...
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym Salon Başkanı Görevleri
Ösym salon başkanın görevleri; ösym her yıl belli periyotlar ile lise mezunlarını üniversiteye yerleştirmek amacıyla ve kişilerin devlet kademesinde b...
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri
Şeyhülislam Görevleri, Osmanlı döneminde devlet erkanı yapacağı her türlü önemli işlemde Şeyhülislam'a başvuruda bulunarak görüşlerini alırlardı. Devl...
Müdürün Görevleri
Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri: Müdür herhangi bir kurum, okul yada iş yerinde sorumluluk sahibi kişi anlamına gelir. Müdür bir açıdan da çalışma ortamını organize...
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Görevleri, Daha önceleri birçok bakanlığın ve kurumun görev alanında bulunan çevre ve şehircilik ile ilgili birimler 201...
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri
Bayan Polislerin Görevleri, Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik bayan polislerin birçok görevi vardır. Bu hususta erkek ve bayan ayrımının yapılm...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sandık Başkanı Görevleri
Subay Görevleri
Okul Müdürü Görevleri
Kan Pulcukları Görevi
Okul Müdür Yardımcısının Görevleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022